::.คู่มืออิอติกาฟ. ท่านร่อซูลุลอฮ์จะทำการอิอฺติกาฟในสิบวันสุดท้ายของเดือนรอมฎอน จนกระทั่งท่านเสียชีวิตหลังจากที่ท่านได้จากไปแล้ว บรรดาภรรยาของท่านยังคงดำรงการอิอฺติกาฟต่อไป ติดตามอ่านหนังสือคู่มืออิอฺติกาฟ 10 วันสุดท้ายของเดือนเราะมะฎอน เขียนโดยอบูอัชบาล จากเว็บไซต์ห้องสมุดอิกเราะห์ ในรูปแบบของ PDF ได้ที่นี่ http://www.iqraonline.org/thai/images/pdf/itikaf.pdf หรือ http://www.muslimthai.com/data/itikaf.pdf หรืออ่านบทความที่เกี่ยวข้องกับอิอฺติกาฟได้จากที่นี่ 1.ศิยามและอิอฺติก้าฟ ส่องความลับแห่งชีวิต 2.เคล็ดลับของการทำเอี๊ยะอฺติก๊าฟ 3.เอี้ยะติก้าฟในเดือนรอมฏอน 4.ศิยามและอิอฺติก้าฟ ส่องความลับแห่งชีวิต