Morning Talk กับกลุ่มภารกิจด้านยุทธศาสตร์และการพัฒนา และกลุ่มภารกิจด้านจัดการความรู้สู่ประชาชน กศน.ฉะเชิงเทรา

Mindmap

วันนี้มีนัด Morning Talk กับสมาชิกในกลุ่มภารกิจด้านยุทธศาสตร์และการพัฒนา และกลุ่มภารกิจด้านจัดการความรู้สู่ประชาชน มารวมกันที่ห้องที่ผมทำงาน พูดคุยกันหลายประเด็นเพื่อสร้างความเข้าใจในการทำงานร่วมกัน ประจบพบกันระหว่าง ความมุ่งมั่นของผู้บริหาร กับข้อมูลเชิงประจักษ์จากนักปฏิบัติ ได้ข้อปฏิบัติในการนำไปสู่การพัฒนางานซึ่งปรากฏเป็น Mindmap ดังต่อไปนี้

Morning Talk กับกลุ่มภารกิจด้านยุทธศาสตร์และการพัฒนา ความมุ่งหวังจากผอ.กลุ่มนี้เปรียบ Head ของศนจ.                

  •           ผนวกแนวคิด Growth and Development ของ BSC  ในการออกแบบโครงสร้างองค์การของศนจ.ฉช.             
  •          ประกอบด้วยกลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผน และกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ

จุดเน้นของผอ.ด้านการพัฒนาคุณภาพการบริการ                

  •          ทฤษฎีโซ่ขาด ความแข็งแรงของโซ่เส้นหนึ่งอยู่ที่ความอ่อนแอของข้อที่อ่อนแอที่สุด

การดำเนินงานตามคู่มือปฏิบัติงาน                

  • ปัญหา ข้อเสนอแนะ                               

        ระบบผ่านงปม. การแทงเรื่อง  แยกแฟ้ม

  งานที่จะพัฒนาต่อไป                

  •           การสื่อสารไร้ขอบเขตทางเว็ปไซต์                               
  •                 e- office                               
  •                 Paperless               
  •           ข้อมุลประกอบการตัดสินใจออนไลน์               
  •           ระบบ GIS ในการวางแผนและนำเสนอข้อมูล               
  •           ข้อมูลอัพเดตตำบลแห่งการเรียนรู้ 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กศน.เพื่อนเรียนรู้ โดย ดร.ดิศกุล

คำสำคัญ (Tags)#talk#กศน.ฉะเชิงเทรา#morning

หมายเลขบันทึก: 66172, เขียน: 09 Dec 2006 @ 09:19 (), แก้ไข: 20 Jun 2012 @ 23:32 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ดอกไม้: 1, ความเห็น: 11, อ่าน: คลิก


ความเห็น (11)

เนียนในเนื้องานและเป็นธรรมชาติดีจังเลย ดีใจที่ กศน.แปดริ้วทำให้ที่อื่นๆเห็นว่า KM ทำได้ทุกเวลาทุกเรื่อง จะบอกต่อที่อื่นและตามอ่านเรื่อยไปครับ

ขอบคุณครูนงเมืองคอนครับ
Raysuke
IP: xxx.121.129.61
เขียนเมื่อ 
ผมได้ข้อมูลจากที่ อ.ดิศกุล ได้มาเพยแพร่มากเลยครับ
samorano
IP: xxx.121.124.182
เขียนเมื่อ 

ข้อมูลน่าสนใจเป็นความรู้ดีครับ

Taiki
IP: xxx.121.124.248
เขียนเมื่อ 
เป็นความรู้ดีครับ ขอให้ อ.ดิศกุล มีผลงานดีๆแบบนี้มาให้ความรู้เรื่อยๆนะครับผมจะแวะมาอ่านบ่อยๆ

ขอบคุณ คุณ Raysuke คุณsamorano และคุณ Talki ครับ ที่แวะมาทักทายกัน

ทัศนีย์ มีสมบัติ
IP: xxx.123.108.184
เขียนเมื่อ 

       ทฤษฎีโซ่ขาด ช่วยให้ได้ข้อคิดได้ดีมากค่ะ  แต่สาเหตุของโซ่ขาดสิคะเกิดจากอะไร   เกิดจากความอ่อนแอทางร่างกาย  ทางสติปัญญา  ทางจิตใจ  หรือทางศิลธรรม   กันแน่ !    3  ทางแรก  คงจะช่วยเหลือกันได้บ้าง  แต่ทางศิลธรรมสิคะ  คงต้องช่วยตัวเองแล้วถ้าไม่ปรับปรุงด้วยตนเองจะดีได้อย่างไร 

       พระรูปหนึ่งเตือนโยมเพื่อนในเรื่องบาปกรรม โยมเพื่อนตอบว่ามีอยู่จริงหรือเปล่าก็ไม่รู้มองไม่เห็น  พระจึงเตือนสติโดยยกตัวอย่างว่า  โยมเห็นตับไตใสพุงของโยมไหม  โยมเพื่อนตอบพร้อมกับก้มมองไปทั่วร่างกาย  และจึงตอบพระว่ามองไม่เห็น  พระจึงถามว่าแล้วมันมีอยู่จริงไหม  โยมเพื่อนถึงกับหยุดคิดชั่วขณะ  

         แล้วคุณอ่านข้อความนี้แล้วคิดอย่างไร

   

ชูวิทย์ ศบอ.บางปะกง
IP: xxx.123.121.113
เขียนเมื่อ 

     ในการวางแผนการพัฒนาหรือการคิดเชิงอนาคตนั้นจำเป็นต้องมีการใช้หลักการที่เหมาะสมในการคาดการณ์ร่วมด้วย  โดยใช้หลักคิดเกี่ยวกับอนาคต  หรือรูปแบบกำหนดสภาวะของสิ่งนั้นที่ช่วยให้สามารถคาดการณ์ได้  เช่น  หลักความต่อเนื่อง  หลักความสัมพันธ์เชิงเหตุผล  หลักการเปรียบเทียบ  และหลักดุลยภาพ  เป็นต้น  โดยอาจมีการใช้ข้อมูลในอดีตและปัจจุบันมาวิเคราะห์แนวโน้มในอนาคต  มีการนำปัจจัยขับเคลื่อนต่าง ๆ เข้ามาร่วมในการฉายภาพอนาคตนั้นอย่างครบถ้วน  หรือมีการอธิบายภาพอนาคตนั้นอย่างสมเหตุสมผล

ภารกิจด้านยุทธ์ศาสตร์และการพัฒนารวมทั้งกลุ่มภารกิจด้านการจัดการความรู้สู่ประชาชนมีแนวทางในการดำเนินงานตามทิศทางแห่งแนวคิดเชิงอนาคตอย่างเหมาะสม  คงดูได้จาก

เรียนจากอดีต   เข้าใจปัจจุบัน  รู้ทันอนาคต

ขอบคุณคุณครูทัศนีย์ และคุณครูทัศนีย์ครับในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
คนนอกโรงเรียน
IP: xxx.147.73.185
เขียนเมื่อ 
สังคมในทุกวันนี้ เห็นได้ว่าคุณธรรมของคนเริ่มเสื่อมถอย เห็นได้จากสถานการณ์บ้านเมืองของประเทศ การที่สังคมของประเทศมีแต่คนเก่ง คนฉลาด แต่ขาดคุณธรรมไม่อาจจะนำพาสังคมไปในทิศทางที่ดีได้ กศน.แปดริ้ว เป็นหน่วยงานหนึ่งที่จัดกระบวนการทางการศึกษาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับปวงชน ควรเน้นคุณธรรม นำความรู้ ส่งเสริมให้นักศึกษา คิดดี พูดดี ทำดี มองโลกในแง่ดี โดยเน้นที่ตัวบุคคลากรที่จัดการศึกษา เป็นตัวอย่างที่ดีมีค่ามากกว่าคำสอน มีพัฒนาการการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ขอบคุณ คุณคนนอกโรงเรียน ที่มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครับ