ช่วงนี้ก็เข้าฤดูฝนอีกแล้วเพื่อนที่เดินทางไปไหนมาไหนอาจจะเกิดอันตรายได้เนื่องจากถนนเปียกและจะทำให้การขับรถออาจเสียหลักได้ก็ขอให้ระมัดระวังกันด้วยและควรเตรียมอุปกรณ์ที่สามารถกันฝนได้พาไปด้วยและขอให้รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับ......รักและเป็นหว่ง