ธุรกิจของเราในอนาคตอาจมีแนวโน้มที่จะมีต่างชาติมาขอร่วมทุน สังเกตได้จากเพื่อนต่างประเทศที่มักจะสนใจในรายละเอียดต่างๆ ของการลงทุนในประเทศไทย ซึ่งเราจะได้ประโยชน์ในแง่ของธุรกิจที่จำเป็นต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมาก ลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน และเรียนรู้เทคโนโลยีการผลิต การร่วมทุนเราอาจได้ผลพลอยได้ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพได้ และในส่วนของรูปแบบในการร่วมทุนทางธุรกิจจะจัดสรรให้ชาวต่างชาติมีสัดส่วนที่ 40% ตัวเราเองจะหาเพื่อนคนไทยด้วยกันหรือญาติพี่น้องอีก 3 คน ด้วยสัดส่วนที่เป็นตัวเรา 30% และที่เหลือคือเฉลี่ยที่ 10% ข้อดีในการกระจายหุ้นแบบนี้ จะทำให้เราสามารถออกเสียงหรือมีบทบาทในธุรกิจของเราในฐานะผู้ที่ถือหุ้นข้างมากคนหนึ่ง