• วันนี้ไปฝึกการตรวจรักษาผู้ป่วยเรื้อรังที่ PCU บึงคำพร้อย 2 เป็นPCU ในความรับผิดชอบของโรงพยาบาลลำลูกกา
  • มีผู้ป่วยมารับบริการทั้งสิ้น 49 ราย เป็นกลุ่มผู้สูงอายุ โรคเรื้อรังทั้งสิ้นเช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหัวใจ
  • วันนี้เหนื่อยมากๆๆ