ภาวะการบาดเจ็บหลังเครื่องบินโดยสารเท่าที่มีรายงานพบแต่การเดินทางโดยสารเครื่องบินระยะทางไกล  ชื่อโรค  โรคชั้นธุรกิจ(Economy Class Syndrom)  ซึ่งเกิดจากภาวะเลือดแข็งตัวบริเวณเส้นเลือดเท้าแล้วไหลไปอุดตันที่สมองหรืออวัยวะต่างๆทำให้เสียชีวิต  หรือเป็นอัมพาตหลังโดยสารเครื่องบิน  72  ชั่วโมง

           แต่การบาดเจ็บหลังโดยสารเครื่องบินระยะทางใกล้น้อยกว่า  1  ชั่วโมงครึ่ง  ยังไม่ค่อยมีรายงาน  โรคเยื่อบุโพรงหูชั้นในฉีกขาด(Perilymphatic Fistular) เป็นโรคที่เกิดจากหูชั้นในมีการรั่วซึม ฉีกขาดบริเวณรอยต่อของกระดูกโกรน ซึ่งเป็นกระดูกชิ้นสุดท้ายที่ไปกระทบกับกระดูกหอยโข่งทำให้ของเหลวในกระดูหอยโข่งรั่วซึมออกมา(ของเหลวชื่อว่า Perilym ทำให้ผู้ป่าวยมีอาการหลังโดยสารเครื่องบินแล้วหูหนวก  คลื่นไส้อาเจียน  เดินเซ  เสียงดังในหู  (ไม่ใช่โรคท่อEustachain Tube เสียชั่วคราวซึ่งจะหายไปภายใน 48 ชั่วโมงถ้าดื่มน้ำอุ่น  กลืนน้ำลายหรือเป่าจมูกในขณะที่บีบจมูกอยู่) 

           โรค Perilymphatic Fistular ยังมีรายงานน้อย  สมควรที่พวกเราชาว KM จะให้ความสนใจเพราะถ้าเป็นแล้วอาจหูหนวกตลอดชีวิตและทางสายการบินต่างๆกำลังอยู่ในขั้นตอนประชุมเพื่อหาทางเตือนผู้โดยสารคล้ายๆกับการเตือนผู้โดยสารเดินทางไกลให้ออกกำลังกายบนเครื่องบิน

            สนใจรายละเอียดติดต่อได้โดยตรงที่ผมนะครับ  เพราะผมก็เป็นบุคคลหนึ่งที่ป่วยเป็นโรคนี้  สวัสดี  พ.บุญเรียง  ชูชัยแสงรัตน์  โทร. 0818868787   8  ธันวาคม  2549