JJ2019V4_1 RST ไป Yokohama

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

รสท RST ไป Yokohama

 JJ ได้รับมอบหมายจากทีมงานให้ไป ประชุม ร่วมกับ รังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศญี่ปุ่น 

ทีมงาน สหสาขาวิชาชีพ ประกอบด้วยแพทย์ นักรังสีเทคนิค นักฟิสิกส์การแพทย์ และ หลากหลายสถาบัน

มารวมตัว ร่วมคิด ร่วมพัฒนา วิชาชีพ รังสีเทคนิค แห่งประเทศไทย สยามเมืองยิ้ม

การเดินทางเริ่มแต่เช้าตรู่ ต้องมาที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

เอกสาร เตรียมการ โดยทีมงาน ศาสตราจารย์ ๑๑ แพทย์หญิง ศุภนีวรรณ จาก โรงพยาบาลรามาธิบดี ศิษย์เก่า แห่ง มช

ประเด็นที่จะไปนำเสนอ คือ เรื่องการสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนา รังสีไทย โดยเริ่ม ด้วยการสร้างความร่วมมือ กับ สมาคม ชมรม เครือข่าย ทางรังสีวิทยา ในประเทศไทย

เพื่อจะสร้าง Clinical Radiology Practice Guideline ในเรื่อง Head Injury  และ Trauma of Extremity

โดย รสท หรือ รังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย ( รสท ) จะต้อง แต่งตั้ง คณะกรรมการบริหารเครือข่าย และ มี คณะทำงานจาก สมาคม ชมรม รวมทั้งแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญ เข้ามามีส่วนร่วม

การประชุม เพื่อวาง ระบบและกลไก ในการประสานงานและทำงาน จะมีขึ้น ในวันพุธที่ ๒๔ เมษายน เวลา ๑๒๐๐_๑๓๐๐ น ที่ โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท ๑๑ กทม

ทีมงาน คณะกรรมการอำนวยการ ประสานงานมาครบ ๑ ปี พอมี Story เรื่องราวไปเล่าสู่กันฟัง ในวันที่ ๑๒ เมษายน ริมอ่าวเมือง Yokohama

ภาพประวัติศาสตร์ ของ รสท ที่ ออกไปเยี่ยมยาม สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อต้นปี ๒๕๖๒

ผลเป็นประการใด จะนำมาเล่าสู่กัน ให้ได้เรียนรู้ กันต่อไป ครับ

จิต จะ Learn [email protected]สุวรรณภูมิ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (0)