อบรมครูตชด.กองกำกับการตชด.ที่ 41 ชุมพร


กิจกรรมการจัดกิจกรรมภาษาอังกฤษแบบ Active learning ของกองกำกับการตชด.ที่ 41 ชุมพร

เมื่อวันเสาร์ที่ 30-วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2562 ผู้เขียนได้รับเชิญไปเป็นวิทยากร เพื่อจัดกิจกรรม เทคนิคการสอนแก่ครูตชด.กองกำกับการตชด.ที่ 41 ชุมพร ดาบตำรวจหญิง อัญญารัตน์ ขุนหวานหรือครูติ๊กเป็นครูตชด.คนแรกที่ได้ทุน AFS  สำเร็จการศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล คณะศึกษาศาสตร์ ปี ๒๕๓๒ ปัจจุบันรับราชการครู ตชด. (ครุทายาท) รุ่นที่ ๒ ปี พ.ศ.๒๕๔๒ เคยสอนที่โรงเรียน ตชด.บ้านควนสามัคคี และได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเอเอฟเอสแลกเปลี่ยนวิชาชีพครูฝึกงานในโรงเรียนโรลลิ่ง ฮิลล์ ชาร์เตอร์สคูล รัฐไอดาโอ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ประจำปี ๒๕๕๐ ระยะเวลา ๑๑ เดือน ปัจจุบันอยู่กองการศึกษา เชิญผู้เขียนไว้ตั้งแต่ปีที่แล้ว 


สถานที่จัดกิจกรรมคือบัวดารารีสอร์ต อ.ปะทิว จ.ชุมพร ท่านพ.ต.ท.ธีรภัค วัฒนนันทกุล รองผู้กำกับการตชด.ที่ 41 ชุมพร เป็นประธานกล่าวเปิดงาน  ท่านอยู่ดูแลครู ตชด.ทุกๆท่านตลอด 2 วัน 

ผู้เขียนเล่นเกมพันเชือกที่มือและให้ครู ตชด.ออกมาแนะนำตัวเองเป็นภาษาอังกฤษ ครู ตชด.บางท่านคิดว่าผู้เขียนเป็นทหารพราน เนื่องจากใส่ชุดสีดำในวันที่ 2   555  ไม่อย่างนั้นครูก็คิดว่าเป็นครูมวยเนื่องจากใส่ชุดสอนมวย 555


ครูตชด.ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง  ตอนทำงานกับครูตชด.ที่สงขลา พัทลุง ตรังและสตูล ส่วนใหญ่ครู ตชด.จะเป็นผู้ชาย แต่ที่ชุมพร ครูตชด.ที่รับผิดชอบการสอนส่วนใหญ่เป็นครูผู้หญิง 

ผู้เขียนให้ครู ตชด.เปลี่ยนชุดแค่ 10 นาที ไวมาก ครูเปลี่ยนมาเป็นชุดธรรมดาใส่กางเกงวอร์มซึ่งจะทำให้ทำกิจกรรมได้งายกว่าเดิม ผู้เขียนได้ออกแบบกิจกรรมเป็นแบบ Active learning ครูได้ฝึกทั้งการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ 

ผู้เขียนใช้กิจกรรม Birds in the nest โดยให้ครูฟังว่าจะใช้นกกี่ตัว รังย้ายนกหรือนกย้ายรัง  เป็นกิจกรรม ice breaking ได้ดีมาก ครูเป็นกันเองกันดี นอกจากนั้นยังมีการนับเลขเป็นภาษาอังกฤษด้วย แต่ว่าหมายเลข 3 ให้บอกชื่อสัตว์ หมายเลย 6 บอกผัก หมายเลข 9 บอกชื่อวิชา ได้ครูที่ทำผิดออกมาแนะนำตัวเองเป็นภาษาอังกฤษ

มีกิจกรรมฟังนิทานภาษาอังกฤษแล้ววางมือด้วย  ภาพล่างครูวางแผนว่าจะรำมวยจีนเป็นภาษาอังกฤษ น่าจะใช้ท่าอะไรบ้าง

ภาพบนครูตชด.เชี่ยวชาญในการผูกผ้า 555 กำลังแนะนำตัวเอง 

ครูทำกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจโดยใช้กิจกรรมเจ้าตัวเล็กให้เป็นดอกไม้ ผึ้งและผีเสื่้อ  ได้ข้อมูลย้อนกลับหลายคนว่าเป็นนักเรียนเก่า ตชด.และได้ทุนคุรุทายาทมาเป็นครูตชด. มีครูตชด.ผู้ชายหนึ่งคนเป็นพลขับ  ไปโครงการรับเสด็จ ตอนเสร็จโครงการเลยเป็นครูอยู่ที่โรงเรียนเลย 5555 

ครูตชด.แนะนำตนเองและร้องเพลงภาษาอังกฤษ เนื่องจากการทำกิจกรรมผิด กิจกรรมต่อมาตอนบ่ายเป็นกิจกรรมการต่อยมวยภาษาอังกฤษ ให้ครูเรียนรู้มวยไทยโบราณและเรียนรู้การป้องกันตัวแถมการเรียนอวัยวะในร่างกายเป็นภาษาอังกฤษ  ให้วอร์มร่างกายก่อน 

เมื่อครูได้ท่ามวยไทยแล้วเช่นการต่อย การศก การเข่า การเตะและถีบเป็นภาษาอังกฤษแล้ว ครูตชด.ก็จะได้เรียนรู้ท่าแม่ไม้มวยไทยโบราณเช่นท่านาคาบิดหาง ท่าวิรุณหกกลับและท่ามอญยันหลักด้วย เมื่อครูตชด.ทั้งหมดเรียนรู้ได้แล้วก็ลองให้ปฏิบัติตามคำสั่งเป็นภาษาอังกฤษเช่นการต่อย การศอก การเข่า การเตะและถีบ  ผู้เขียนใช้ภาษาอังกฤษทั้งหมด  ภาพล่างครู ตชด.เป็นนักมวยเหรียญรางวัล 


ครูบ่นว่าเหนื่อยมาก เมื่อจบกิจกรรมดังกล่าวครูจะมาเขียนรูปภาพโดยให้เพื่อนนอนแล้วร่างภาพเพื่อนพร้อมทั้งเขียนภาษาอังกฤษกำกับว่าเป็นอวัยวะในร่างกายอะไรบ้าง

กิจกรรมข้างบนเป็นการอ่านภาษาอังกฤษแล้วมาบอกให้เพื่อนเขียนเป็นภาษาอังกฤษและช่วยกันเรียงประโยคที่เขียนมาว่าประโยคใดควรเริ่มก่อน ประโยคใดเป็นลำดับต่อไปและประโยคใดเป็นลำดับสุดท้าย...

ชอบพี่ครูคนนี้ อายุมากแต่ตั้งใจมากด้วย น่ารักดี   ทำกิจกรรมได้ทุกกิจกรรมไม่เว้นแม้แต่กิจกรรมการต่อยมวย 

กิจกรรมการอ่านและกิจกรรมการเล่นเกมเป่ายิงฉุบ  ครูเข้าแถวตอนลึกอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษ อาจเป็นคำศัพท์เกี่ยวกับสัตว์ หรือถ้าผู้เรียนเก่งสามารถทำเป้นประโยคก็ได้ 

กิจกรรมการพับกระดาษ Origami ผู้เขียนสอนครูพับกระดาษแล้วให้ไปสอนเพื่อน มีโมเดลในหนังสือของครูด้วยเป็นโมเดลง่ายๆเช่นภาพสุนัข กระต่ายเนื่องจากผู้เขียนสาธิตการสอนเรื่องสัตว์ 

กิจกรรมการสัมภาษณ์เพื่อนเป็นภาษาอังกฤษ ใครทำอะไรได้ก็ให้ทำแบบนั้นเลยเช่น ร้องเพลงภาษาอังกฤษได้ หรือทำอาหารได้ก็ให้บอกวิธีการทำอาหารเป็นภาษาอังกฤษเลย

ครูออกแบบการสอนและสาธิตการสอน ภาพบนลองให้ครูขี่กันและออกไปเลือกคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ผู้เขียนออกเสียง

กิจกรรมออกแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยเขียนเป้นแบบแผนการสอน มีหัวข้อการสอน จุดประสงค์การสอน ขั้นตอนและกระบวนการสอน การวัดผลประเมินผล อันดับสุดท้ายคือ สื่อและสิ่งของที่ใช้ประกอบการสอน  ครูทั้ง 9 กลุ่มออกแบบการสอนได้ดีและมาสาธิตการสอนด้วย เสียดายเวลาที่มีน้อยเกินไป  ทำให้ไม่สามารถออกมาสอนได้ทุกกลุ่ม ผู้เขียนใช้การจับฉลากครูออกมาสาธิตการสอนแทน ท่านพ.ต.ท.ธีรภัค วัฒนนันทกุล รองผู้กำกับการตชด.ที่ 41 ชุมพร เดินดูผู้ใต้บังคับบัญชาทำกิจกรรมตลอดเวลา  สมเป็นผู้นำหน่วยงานที่ให้กำลังใจลูกน้องสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของลูกน้องได้เป็นอย่างดี   ขอบคุณครูตชด.ทุกๆๆท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี   มีโอกาสจะตามไปเยี่ยมโรงเรียนตชด.ของครูตามรายชื่อดังนี้นะครับ  

หมายเลขบันทึก: 660881เขียนเมื่อ 3 เมษายน 2019 12:53 น. ()แก้ไขเมื่อ 3 เมษายน 2019 14:16 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ


ความเห็น (8)

อาจารย์ขจิต นักกิจกรรมตัวจริงครับ ;)…

เป็นการอบรมครั้งแรกในชีวิตคับ ที่สนุกมาก ได้สาระความรู้ ทักษะการสอนแบบง่ายๆ ตลอดการอบรมหัวเราะจนปวดแก้ม ขอบคุณมากอาจารย์ อยากให้จัดอีกเรื่อยๆ

-ขอบคุณอาจารย์ Wasawat Deemarn มากครับ งานยุ่งวุ่นวายมากแต่มีความสุข

ขอบคุณครู Hanchit2529@gmail.com มากๆครับ ลองเอาไปประยุกต์ใช้แล้วจะตามไปดูนะครับ

ตามติดชีวิตกิจกรรมของอาจารย์ สาระความรู้ ความสุขคือสนุกทุกกิจกรรมครับ

ขอบคุณพี่เดชามากๆครับ ตอนนี้มาอยู่ภูเก็ตครับ

มาตามหา หนุ่ม กามนิต หาย จาก Gotonkw ไปหลายเดือนละ

อาจารย์หมอ JJ หายไปนานมากๆ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี