<เล่าสู่กันฟัง> Big day กศน.อำเภอพล "คูณล้านดอก ออกไปใช้สิทธิ"

        20 มีนาคม 2562 Big  day กศน.อำเภอพล โดยนายศิริวัฒน์  พินิจพานิชย์  นายอำเภอพล  เป็นประธานพิธีเปิดการเดินรณรงค์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ส.ส. "คูณล้านออก  ออกปใช้สิทธิ"    พร้อมด้วยภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันทางการศึกษา ศส.ปชอ.พลและ ศส.ปชต.12 ตำบล 2 ศส.ปชต.ชุมชนเทศยาลเมืองพล  1 - 2 ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอพล  กิจกรรม 1. เดินรณรงค์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง  ส.ส. 2. แจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์์ 3. ให้ความรู้การออกไปใช้สิิทธิ 4. ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายหมู่บ้าน เชิงปริมาณ 525 คน และ เชิงคุณภาพ  ได้แก่ ประชาชนรับทราบวันออกไปใช้สิทธิ 24 มีนาคม 2562 เวลา 08.00 -17.00 น และบัตรประจำตัวประชาชนรวมถึงบัตรประชาชนหมดอายุ / บัตรนักศึกษาของรัฐ ฯลฯ


http://khonkaen.nfe.go.th/phon...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เส้นทางที่เหนื่อยล้า....แต่ก็มีความสุขความเห็น (0)