AFS USA - CAN Preparation and Orientation Camp 2019


การให้ทุนนักเรียนกลุ่มพิเศษนี้ เริ่มขึ้นตั้งแต่ปีที่ผ่านมา(รุ่น 57) ปัจจุบันน้องทั้ง 3 คน อยู่ในระหว่างการเข้าร่วมโครงการฯที่ประเทศสหรัฐอเมริกา นับว่าเป็นความสำเร็จอีกก้าวหนึ่งของการส่งเสริมและให้โอกาสดีๆ แก่ผู้มีความบกพร่องทางร่างกาย

ฝ่ายบริการการศึกษา เอเอฟเอส ประเทศไทย เป็นผู้รับผิดชอบ- ดูแลการจัดค่ายเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศ ฯ ปีละ 6 ค่ายฯ มีการพัฒนาหลักสูตรและปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินกิจกรรมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันและมีความเหมาะสมกับผู้เข้าร่วมโครงการฯ รวมทั้งเอื้อต่อระบบการบริหารจัดการของประเทศอุปถัมภ์ฯ 

เปิดซีซั่นของค่ายเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศโครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ รุ่นที่ 58 เฟส 2 จำนวน 5 ค่ายฯ ดังนี้

1. ค่ายฯสำหรับเยาวชนเดินทางไปประเทศสหรัฐอเมริกา และแคนาดา (21-24 มีนาคม 2562)
2. ค่ายฯสำหรับเยาวชนเดินทางไปประเทศจีน (28-31 มีนาคม 2562)
3. ค่ายฯสำหรับเยาวชนเดินทางไปประเทศอิตาลี( 4- 7 เมษายน 2562)
4. ค่ายฯสำหรับเยาวชนเดินทางไปประเทศยุโรป 1(18-21เมษายน 2562)
5. ค่ายฯสำหรับเยาวชนเดินทางไปประเทศยุโรป2(25-28 เมษายน 2562)

*** ค่ายเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศฯ โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ รุ่นที่ 58 สำหรับเยาวชนผู้เดินทางไปประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศแคนาดา จัดขึ้นระหว่างวันที่21-24 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมวาสิฎฐี จังหวัดสุพรรณบุรี ***
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายฯ
ผู้เข้าร่วมโครงการไปประเทศสหรัฐอเมริกา จำนวน 143 คน
ผู้เข้าร่วมโครงการทุน YES ไปประเทศสหรัฐอเมริกาจำนวน 17 คน
ผู้เข้าร่วมโครงการไปประเทศแคนาดา (หอพัก) จำนวน 2 คน
ผู้เข้าร่วมโครงการไปประเทศแคนาดาโซนภาษาอังกฤษจำนวน 25 คน
อาจารย์อาสาสมัคร จำนวน 17 คน
Returnees จำนวน 34 คน
เจ้าหน้าที่เอเอฟเอส Staff จำนวน 8 คน
รวมทั้งสิ้น จำนวน 246 คน

หลักสูตรและกิจกรรมสำคัญของค่ายฯ โดยสรุป
Personal : Self Awareness ประกอบด้วย 5 กิจกรรม
1. ลักษณะวัยรุ่นไทย
2. SWOT Analysis
3. The Iceberg model of Cultures
4. Critical thinking and Creative Thinking
5. D.I.V.E
Language Skills Practice
Basic English for daily life
Communication Skill – Direct / Indirect
- How to start a conversation
- Where do I belong ?
Listening Skill
คุณลักษณะ 10 ประการของเอเอฟเอส
Host School / Host Family / Host Community & Friends 

Interpersonal : Building Intercultural Friendship 
1. Find someone who ?
2. Cultural : Knowledge and awareness
1. Ecotonos 

2. Two sides of the same coin
3. Hope and Fear
4. Happy Relationship with sports
Country information
Cultural information Learning 

Boys Talk – Girls Talk 
Tip for being a good participant
- Social Network
- Global Concern : World Affairs & awareness of one’s choices on others

การแสดงของกลุ่มอาจารย์วิทยากรฯ และStaff มีการบูรณาการเข้ากับชีวิตในสังคมปัจจุบันที่ต้องเรียนรู้และปรับตัวฯลฯ ในคืนที่ 3 ของกิจกรรมค่ายฯ  ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการฯ ต้องจัดแสดงตามหัวข้อที่กำหนดให้  จากนั้นเป็นพิธีบายศรีสู่ขวัญ ต้อนรับสู่ครอบครัวเอเอฟเอส 

พิธีปิด : คุณสุชาติ  สังข์งาม ผจก.ฝ่ายบริการการศึกษา  นัดหมายสิ่งที่ผู้เข้าร่วมโครงการฯจะต้องทำหลังจากการเข้าค่ายฯ เช่นการเตรียมเอกสารเพื่อขอวีซ่า การลาหยุดพักเรียน ฯลฯ หลังจากนั้น Camp MOM จะเป็นผู้กล่าวปิด โดยเสริมข้อคิดในการปรับตัวระหว่างการเข้าร่วมโครงการฯ และอวยพรให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯประสบผลสำเร็จ

ภาพสำคัญ ในพิธีปิดการเข้าค่ายฯ 

*** ดีใจที่มีโอกาสส่งเสริมนักเรียนโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ไปแลกเปลี่ยน-เรียนรู้ ณ ต่างประเทศ ทุกๆปี ภาพด้านล่างมี 2 generations พี่เปา รุ่นพี่ เป็น returnee ค่ายฯ และน้อง 2 คน สาวมิ้งค์ไปประเทศแคนาดา ส่วนหนุ่มปันปัน ไปประเทศสหรัฐอเมริกา ***  

***… ที่น่ายินดี คือ การให้ทุนเต็มจำนวนแก่นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน จำนวน 2 คน ไปประเทศสหรัฐอเมริกา นับว่าเป็นเรื่องที่ดีในการให้โอกาสกับบุคคลเหลานี้ ได้เรียนรู้โลกอีกมุมหนึ่ง เพื่อการพัฒนาทั้งส่วนตนและสังคมโดยรวม *** 

กิจกรรมบางส่วนที่มีเนื้อหาสำคัญและมีข้อมูลเชิงลึก ฯ จะแยกนักเรียนทั้งสอง ออกจากกลุ่มใหญ่ ไปเรียรู้โดยตรง โดยมีคณะวิทยากรที่มีความรู้-ความชำนาญด้านภาษามือจำนวน 4 คน คอยเป็นล่ามและให้ความช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด และมีวิทยากร อีก 2 คน ช่วยประสานและดูแลเรื่องหลักสูตรฯ

*** การให้ทุนนักเรียนกลุ่มพิเศษนี้ เริ่มขึ้นตั้งแต่ปีที่ผ่านมา(รุ่น 57) ปัจจุบันน้องทั้ง 3 คน อยู่ในระหว่างการเข้าร่วมโครงการฯที่ประเทศสหรัฐอเมริกา นับว่าเป็นความสำเร็จอีกก้าวหนึ่งของการส่งเสริมและให้โอกาสดีๆ แก่ผู้มีความบกพร่องทางร่างกาย ขอขอบพระคุณผู้ริเริ่มความคิดนี้ " คุณศุภชัย คันทรง " และผู้สานต่อให้เป็นจริงคือ เอเอฟเอสประเทศไทย โดยได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจาก สำนักงานการศึกษาพิเศษ สพฐ .*** 

เชิญคลิกชมการสัมภาษณ์โครงการฯ ด้านล่างนะคะ 

กิจกรรมท้ายสุด คือไปเที่ยวชม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  สุพรรณบุรี และแวะซื้อของฝาก

ขอขอบพระคุณผู้มีส่วนสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมค่ายฯ เช่น ตัวแทน จากกระทรวงวัฒนธรรมฯ มาให้ความรู้และฝึกการรำไทย พี่-น้อง เอเอฟเอสจากสุพรรณบุรี  ที่มาเยี่ยมเยียนค่ายพร้อมเครื่องดื่มและขนมอร่อยๆ

***... ขอขอบพระคุณผู้เข้ามาเยี่ยมชมทุกท่านนะคะ ... ***

หมายเลขบันทึก: 660712เขียนเมื่อ 26 มีนาคม 2019 10:17 น. ()แก้ไขเมื่อ 26 มีนาคม 2019 20:27 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลงจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (5)

อ่านแล้วเพลินเลยคะ ได้รับความรู้มากมาย และ ชื่นชมคุณครูพร ให้เขรยนมาให้เราอ่าน้สทอๆเลยคะ

อ่านแล้วเพลินเลยคะ ได้รับความรู้มากมาย และ ชื่นชมคุณครูพร ให้เขียนมาให้อ่านเยอะๆเลยคะ

* ขอบคุณนะคะ ….่ช่วยกันพัฒนาเยาวชนไทยให้ก้าวไกลสู่สังคมโลก…*

Thanks for your dedication for those in need!

Keep writing. อ่านทุกเรื่องเลย

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
L3nr
ระบบห้องเรียนกลับทาง