190325-4 คำชวนสับสน ชุด Extraordinary - extremely

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
Common Errors

190325-4 คำชวนสับสน ชุด Extraordinary - extremely

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถูกต้อง อ้างอิง มาตรฐานตามพจนานกรม
ภาษาอังกฤษ ไม่กำหนดมาตฐาน ถือตามส่วนใหญ่ที่ใช้แต่ละท้องถิ่น
ความหมาย อาจยืดหยุ่น ขึ้นอยู่กับ ตำแหน่ง/หน้าที่ ในประโยค

Dictionary.com:

ให้คำอ่าน “extraordinary” = “ik-STRAWR-dn-er-ee” หรือ “ek-struh-AWR-dn-er-ee”

เป็นการออกเสียง ที่อาจทำให้ผู้ฟัง สะกดคำตามเสียง (ที่ผิด) ว่า ”extrordinary"

และให้คำอ่าน “extremely” = “ik-STREEM-lee”

เป็นการออกเสียง ที่อาจทำให้ผู้ฟัง สะกดคำตามเสียง (ที่ผิด) ว่า “exstremely”

                  END OF “E”

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน E Revised 180823ความเห็น (0)