190325-2 คำชวนสับสน ชุด Exterior - external

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
Common Errors

190325-2 คำชวนสับสน ชุด Exterior - external

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถูกต้อง อ้างอิง มาตรฐานตามพจนานกรม
ภาษาอังกฤษ ไม่กำหนดมาตฐาน ถือตามส่วนใหญ่ที่ใช้แต่ละท้องถิ่น
ความหมาย อาจยืดหยุ่น ขึ้นอยู่กับ ตำแหน่ง/หน้าที่ ในประโยค

Ref.: www.gotoknow.org/posts/597755 & 151126-6

Dictionary.com:

ให้คำอ่าน คุณศัพท์ Exterior = “ik-STEER-ee-er”

และให้คำอ่าน คุณศัพท์ External = “ik-STUR-nl”

Dictionary of Problem Words and Expression:

อธิบายว่า ทั้ง exterior และ external มีความหมาย ร่วมกัน คือ

“out” “outer” “outside” และ “outward”

ต่างกันอยู่บ้าง ที่การใช้ เช่น

อาจกล่าวถึง “a liniment that it is designed for external use but would not say that it is intended for exterior use.”

และ คำ “external” เป็น คุณศัพท์ เพียงอย่างเดียว

ส่วน “exterior” ยังใช้เป็น นาม ได้อีกด้วย เช่น

“The exterior (มิใช่ external) of this house need repairing.”

ให้ใช้ “exterior” เมื่อต้องการอ้างอิงถึง “outer surface”

และ ใช้ “external” เป็นคำมีความหมายตรงข้าม กับ “internal” เช่น

“The exterior of the melon was firm and clear, but the fruit inside was spoiled.”

“He had his own code of conduct and was not swayed by external influences,”

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน E Revised 180823ความเห็น (0)