ตักบาตรนุ่งซิ่นวันศีลวันพระ เชื่อมสาระการเรียนรู้ในรายวิชาภูมิปัญญาท้องถิ่น

นักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มาขอสัมภาษณ์เพื่อใช้ประกอบการเรียนรู้ในรายวิชาภูมิปัญญาท้องถิ่น ในประเด็นเกี่ยวกับกิจกรรมตักบาตรนุ่งซิ่นวันศีล วันพระ เพื่อทราบถึงวัตถุประสงค์ของกิจกรรม จุดเด่นและความงดงามในเชิงภูมิปัญญา

โครงการตัดบาตรนุ่งซิ่นวันศีลวันพระที่จัดขึ้นเช้าวันพระแรกของเดือน เพื่อให้ชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่นทั้งนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร และประชาชนที่สนใจได้ทำบุญตักบาตรในแต่ละเดือนร่วมกัน และการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงวิถีบุญผนวกกับวัฒนธรรมการแต่งกายด้วยผ้าพื้นเมืองที่เป็นเอกลักษณ์ ในวัฒนธรรมท้องถิ่นในคราวที่ไปวัด ทำบุญ ฟังธรรม ชาวบ้านจะสวมเสื้อผ้าพื้นเมืองไป เพื่อแสดงถึงอัตลักษณ์ของชุมชนและส่วนตน โดยรองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม ในขณะนั้นคือ รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ และผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรม คือ ผศ.ดร.ทรงวิทย์ พิมพะกรรณ์ ผู้ริเริ่มโครงการนี้ เพราคงอยากเห็นชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้สวมใส่ผ้าพื้นเมืองไปทำบุญร่วมกัน เพื่อแสดงอัตลักษณ์ของผ้าและการแต่งกาย ผนวกกับการทำบุญถวายทาน

การทำบุญนำความสุขมาให้ จากการให้ทานถวายพระละกิเลส และการแต่งกายที่ประณีต การเชื่อมโยงระหว่างเรื่องศาสนา ความศรัทธา กับการแต่งกายในวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่ออนุรักษ์ สืบสานไว้ เป็นการทำบุญผนวกกับการอนุรักษ์

ศูนย์วัฒนธรรม มีผ้าซิ่นและผ้าโสร่งให้ยืมใช้ในเช้าวันทำบุญตักบาตร แต่หลายคนก็สวมใส่ไปจากบ้านจากที่พักแต่แรกอยู่แล้ว เพราะมีเป็นของตนเอง ลวดลาย ความงาม ความวิจิตรที่งดงามผ่านลายผ้า มีความงดงาม แสดงอัตลักษณ์ชุมชนและอัตลักษณ์แห่งตนได้เป็นอย่างดี ผ้าซิ่น ผ้าโสร่งมีอยู่แล้วในชุมชน แต่นักศึกษาอาจจะอยู่ห่างจากผ้าซิ่น ผ้าโสร่งออกมาหน่อย มหาวิทยาลัยจึงอยากเห็นนักศึกษาสวมใส่ผ้าอันเป็นภูมิปัญญาการแต่งกายของชุมชนและสังคม

ผมบันทึก VDO ไว้ใน Facebook : >>> https://www.facebook.com/tawan...

ปล. ด้วยเวลาจำกัดของน้อง ๆ ผมจึงให้รายละเอียดกิจกรรมได้ไม่มาก แต่หากท่านสนใจโครงการ สามารถดูได้ที่เว็บไซต์ของศูนย์วัฒนธรรม มข. หรือลองเข้า Google ค้นหา "ตักบาตรนุ่งซิ่น วันศีล วันพระ" ได้ครับ

ณ มอดินแดง

25 มีนาคม  2562

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน มหาวิทยาลัยขอนแก่นความเห็น (0)