JJ2019v3_2 จากวิชาชีพ สู่ชีวิต

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
สหาย Intern ร่วมรุ่น คุณหมอ อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล อดีต ผอ.พรพ หรือ สรพ ที่ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ วิจารณ์ พานิช ให้คำยกย่องว่าเป็น "บิดา ของ กระบวนการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล หรือ HA ของประเทศไทย"

อย่าละเลย

การทำงานสิ่งใด หากใส่ใจ งานนั้นทำด้วยความตั้งใจ เอาใจตั้งไว้หน้างาน งานย่อมสำเร็จ

จากวิชาชีพ นายก รสท อาทิตย์ที่ผ่านมา เข้าร่วมเป็น ผู้ดำเนินรายการ ใน 20th HA National Forum จัดโดย สรพ หรือ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ที่ สหาย Intern ร่วมรุ่น คุณหมอ อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล อดีต ผอ.พรพ หรือ สรพ ที่ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ วิจารณ์ พานิช ให้คำยกย่องว่าเป็น "บิดา ของ กระบวนการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล หรือ HA ของประเทศไทย"

กระบวนการรับรองคุณภาพ ของ สรพ คือ การเรียนรู้ ต้องนำไปถอดบทเรียน เพียรนำไปพัฒนางานประจำ

Ba หรือ เวที ลปรร หรือ การแลกเปลียนเรียน และ รู้ เพื่อนำไปต่อยอด เป็น เรื่องสำคัญ

ฟัง คิด ถ่ายทอด และ ไปพัฒนา อย่างต่อเนื่อง ต้องมีกระบวนการ สร้างคุณอำนวย ให้ คนรุ่นใหม่ Change หรือ เปลี่ยนแปลง ให้เกิด การสร้างสานเครือข่าย หรือ ข่ายใย ของการพัฒนา ในหน่วยงานของตนเอง อย่างต่อเนื่อง

KM หรือ Knowledge Management เป็นเครื่องมือการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ ที่ไม่ต้องซื้อหา

แต่ต้องหัด ใช้กระบวนการ ALR หรือ After Learning Review ด้วยการถอดบทเรียน ที่ ท่าน อาจารย์ ดร.ประพนธ์ ผาสุขยืด อดีต ผอ สถาบันการจัดการความรู้เพื่อสังคม ใช้ คือ "ปิ้งแวป" อะไร นำไปใช้ต่อยอด

KM จะเป็นเครื่องมือ ที่สร้างเครือข่ายของการพัฒนา ที่ สร้างภาวะผู้ใน ให้สมาชิกนักพัฒนา ได้่วมมือ ประสานประสบการณ์ นำ มา Share and Learn เพลินพัฒนา ได้อย่างยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งนำลงในถ่ายทอดใน Gotoknow แห่งนี้

จิต จะ learn 2562

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

“ปิ้งแวป” ? ^^

เขียนเมื่อ 

“ปิ้งแวป” ? ^^