ถวายป้ายหินอ่อน"คำบูชาพระบรมสารีริกธาตุ" เป็นพุทธบูชา

ปีใหม่ 2562 ปีนี้ ครอบครัวได้เก็บรวมรวบเงินที่พอจะสร้างป้ายหินอ่อนแกะสลัก "คำบูชาพระบรมสารีริกธาตุ" ร่วมกับลูกน้องที่ร่วมสร้างมหาวิทยะเจดีย์(เจดีย์ไทย-พม่า) ร่วมกันเมื่อ 3 ปีที่ผ่านมา ถวายแด่ พระราชไพศาลมุนี เจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี(ธ) รักษาการเจ้าอาวาสวัดโมกขธรรมาราม วัดโมกขธรรมาราม(ดอนเกลี้ยง) อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฏร์ธานี เพื่อเป็นพุทธบูชา

.............................

ซึ่งบนยอดสถูปเจดีย์แห่งนี้ ได้ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งเป็นสิ่งแทนองค์พระบรมศาสดาที่ทรงคุณค่าสูงสุดในพระพุทธศาสนา

.............................

ถ้อยคำที่จารึกไว้บนป้ายคำบูชา มีใจความดังนี้

...............................

ข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ อันเป็นที่พึ่ง ข้าพเจ้าขอกราบนมัสการบูชาพระคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้เปี่ยมด้วยพระเมตตา กรุณา หาที่เปรียบมิได้

ข้าพเจ้าขอบูชาพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธองค์ด้วยความเลื่อมใสยิ่ง ขอตั้งสัจจะอธิษฐาน..ด้วยอานิสงส์แห่งบุญ ที่ข้าพเจ้าได้ทำในวันนี้ ขอเป็นปัจจัยให้ได้ถึงซึ่งพระนิพพานตามรอยพระพุทธองค์

หากแม้ต้องเกิดอยู่ในภพชาติใดก็ตาม ขอให้เกิดภายใต้ร่มเงาพระพุทธศาสนา ได้พบสัตบุรุษ อยู่ท่ามกลางกัลยาณมิตร..มีโอกาสศึกษาธรรมและประพฤติธรรมจนเป็นปัจจัย  ให้เจริญด้วยสติและปัญญาญาณ  นับจากชาตินี้และชาติต่อไป  จนถึงพระนิพพานด้วยเทอญ
...................................


...................................
คำอธิษฐานที่ปรากฏอยู่บนป้ายหินอ่อนนี้ หากพุทธศาสนิกชน ชาวไทย ท่านใดที่ได้เข้ามา ทำบุญ เยี่ยมชมวัด หรือ ปลีกวิเวกเพื่อหาความสงบทางใจ ท่านสามารถเข้ากราบสักการะบูชาพระบรมสารีริกธาตุได้ โดยป้ายคำอธิษฐานนี้ ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าทางเข้ามหาวิทยะเจดีย์ มีธูป เทียน สำหรับพุทธศาสนิกชนได้จุดกราบไหว้บูชา ณ ศาลาหลวงพ่อพลับ ครับ...
....................................
ขออนุโมทนาสาธุกับบุญกุศลในกราบบูชาพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธองค์ในครั้งนี้ด้วยนะครับ..สาธุ ..สาธุ ..สาธุ ครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ชื่นชม....ถนนสายชีวิตความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

อนุโมทนาบุญด้วยครับ

หมายเลขบันทึก

660588

เขียน

20 Mar 2019 @ 00:10
()

แก้ไข

20 Mar 2019 @ 02:05
()

สัญญาอนุญาต

ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง
ดอกไม้: 1, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก