เที่ยวเชียงรายกับสุภัชชากับตำนานวัดที่ปรากฎในคัมภีร์ชินกาลมาลีปกรณ์คะตอนวัดพระแก้ว

เที่ยวเชียงรายกับสุภัชชากับตำนานวัดที่ปรากฎในคัมภีร์ชินกาลมาลีปกรณ์คะตอนวัดพระแก้ว 

โดยอาจารย์สุภัชชา.พันเลิศพาณิชย์

ในภาพอาจจะมี สถานที่ในร่ม


วัดพระแก้ว เชียงราย ตั้งอยู่ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เป็นวัดอารามหลวงชั้นตรี วัดพระแก้ว แต่เดิมชื่อวัดป่าเยี้ยะ(ป่าไผ่) เมื่อประมาณพ.ศ. ๑๙๓๓ พระเจ้ามหาพรหม เจ้าเมืองเชียงราย ได้ไปอัญเชิญพระแก้วมรกตมาจากเมืองกำแพงเพชร และนำมาซ่อนไว้ที่เจดีย์วัดป่าเยียะ เมืองเชียงราย กระทั่ง พ.ศ. ๑๙๗๗ อสนีบาต(ฟ้าผ่า)เจดีย์ จึงได้ค้นพบพระแก้วมรกต(ปัจจุบั

นประดิษฐาน ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง) ชาวเมืองเชียงรายจึงได้เรียกชื่อวัดนี้ว่า "วัดพระแก้ว" จนกระทั่งปัจจุบัน

ในภาพอาจจะมี กลางคืน และสถานที่ในร่ม


ชินกาลมาลีปกรณ์กล่าวถึงวัดพระแก้วไว้แต่เพียงว่า 
“ฝ่ายพระเจ้าแสนเมืองมารบกับ พระเจ้ามหาพรหมผู้เป็นพระเจ้าอาว์ของพระองค์ ได้ชัยชนะแล้ว เสด็จเข้าเมืองเชียงราย ทรงได้แต่พระสีหลปฏิมาอย่างเดียว พระรตน

ปฏิมาหาได้ไม่ ทั้งนี้เป็นเพราะเหตุไร ตอบว่า เป็นเพราะคนเอาไปซ่อนเสีย จริงอยู่ ในสมัยกลียุค(บ้านเมืองวุ่นวาย) พระรตนปฏิมานั้น คนเอาปูนขาวพอกไว้ จึงไม่ปรากฏในคราวนั้

น เมื่อพระเจ้าพิลกครอ

งราชย์สมบัติในราชธานีเชียงใหม่นั้นแล พระรตนปฏิมา จึงปรากฏขึ้นที่เมืองเชียงราย” ทั้งนี้ผู้แปลได้ให้ดูรูปที่ ๕๒ และได้บรรยายใต้ภาพในหน้าที่ ๒๑๑ ไว้ว่า “วัดพระแก้ว จังหวัดเชียงราย พระเจดีย์ที่เห็นเบื้องหลัง ว่าเคยเป็นที่บรรจุพระแก้วมรกต”

ในภาพอาจจะมี 7 คน, สถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยิ้ม, หมวก


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ท่องเที่ยวกับสุภัชชา (กระต่ายใต้เงาจันทร์)ความเห็น (0)

หมายเลขบันทึก

660465

เขียน

15 Mar 2019 @ 13:17
()

สัญญาอนุญาต

ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง
อ่าน: คลิก