เที่ยวเชียงรายกับสุภัชชากับตำนานวัดที่ปรากฎในคัมภีร์ชินกาลมาลีปกรณ์ตอนวัดพระสิงห์


เที่ยวเชียงรายกับสุภัชชากับตำนานวัดที่ปรากฎในคัมภีร์ชินกาลมาลีปกรณ์ตอนวัดพระสิงห์

โดยอาจารย์สุภัชชา.พันเลิศพาณิชย์

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพวัดพระสิงห์ เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ ตั้งอยู่ที่ ถนนท่าหลวง ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีเนื้อที่ ๔ ไร่ ๒ งาน ๕๒ ตารางวา ทิศเหนือติด
ถนนสิงหไคล ทิศใต้ติดถนนพระสิงห์ ทิศตะวันออกติดถนนท่าหลวง ทิศตะวันตกติดถนนภักดีณรงค์ สันนิษฐานกันว่าน่าจะสร้างขึ้นในรัชสมัยของพระเจ้ามหาพรหม ซึ่งเป็นพระอนุชาของพระเจ้ากือนา ผู้ครองเมืองเชียงใหม่ รา วปีพ.ศ. ๑๙๒๘ (พระเจ้ามหาพรหมเสวยราชย์ ณ เมืองเชียงราย ระหว่าง พ.ศ. ๑๘๘๘ - ๑๙๔๓)วัดพระสิงห์ เป็นพระอารามหลวงเก่าแก่แต่โบราณกาล และเป็นศาสนสถานอันเป็นศูนย์รวมใจของชาวเชียงรายมาอย่างยาวนาน มูลเหตุที่ได้ชื่อว่า วัดพระสิงห์ นั้นเชื่อกันว่า น่าจะมาจากการที่ครั้งหนึ่ง วัดนี้ เคยเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปสำคัญคู่บ้านคู่เมืองของไทย

ในภาพอาจจะมี สถานที่ในร่มในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยิ้ม, สถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี สถานที่ในร่ม

ในปัจจุ บัน คือ พร ะพุทธสิหิงค์ หรือที่เรียกกันในชื่อสามัญว่า พระสิงห์  ชินกาลมาลีปกรณ์ก ล่าวถึงวัดพระสิงห์ไว้เพียงว่า 
“ครั้งนั้น กษัตริย์ผู้เป็นพระเชษฐาของพระองค์(พระเจ้ากือนา) ทรงปรารภจะสร้างซุ้มจระนำขึ้นใหม่ให้เป็นที่ประดิษฐานพระสีหลปฏิมาที่มุขด้านทิศใต้เจดีย์หลวง ในวิห
ารหลวงนั้นแต่เมื่อซุ้มจระนำทำไม่เสร็จ พระเจ้ามหาพรหมได้อัญเชิญพระสีหลปฏิมาไปเมืองเชียงรา ยโดยพระประสงค์จะเอาไปทำแบบสร้างอีกองค์หนึ่งด้วยทองสัมฤทธิ์ให้เหมือนองค์นั้นแล้ว เลยอัญเชิญพระสีหลปฏิมานั้นไปถึงนครเชียงแสนทรงกระทำอภิเษก ด้วยสักการเป็นอันมากแล้วอัญเชิญมาเมืองเชียง รายอีกประดิษฐานใน วิหารหลวง และได้มีอธิบายเพิ่มเติมไว้ในเชิงอรรถว่า วิหารหลวงในเมืองเชียงราย คือ วัดพระสิงห์ ในปัจจุบัน

ในภาพอาจจะมี ท้องฟ้า, ต้นไม้ และสถานที่กลางแจ้ง


</a><p></p>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ท่องเที่ยวกับสุภัชชา (กระต่ายใต้เงาจันทร์)ความเห็น (0)

หมายเลขบันทึก

660463

เขียน

15 Mar 2019 @ 13:12
()

แก้ไข

16 Mar 2019 @ 18:35
()

สัญญาอนุญาต

ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง
อ่าน: คลิก