ลูกเสือ 62 ที่ต้องขับเคลื่อน

ลูกเสือ 62 ที่ต้องขับเคลื่อน

       วันที่ 1 มีนาคม 2562 ไปกำกับการบริหารโครงการของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ที่จะต้องขับเคลื่อนในปีงบประมาณ 2562 ภายใต้วงเงินเกือบ 300 ล้านบาท ให้ผู้บริหารโครงการที่ยังไม่ได้กำหนดวันจัดกิจกรรมให้กำหนดในทันที Begin with the end in mind. ต้องมีเป้าหมายในใจ เป็นหนึ่งใน Seven Habits of Highly Effective People. หรือ 7 อุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูง ของ Stephen R. Covey 


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ตรวจราชการสานนโยบายกับ ดร.ดิศกุลความเห็น (0)