โลกและชีวิต (248) เรื่องบางเรื่อง (ที่ฉันเข้าใจ)ความเห็น (2)

-สวัสดึีครับอาจารย์-ด้วยความระลึกถึงครับ-สบายดีนะครับ?

เขียนเมื่อ 

ครับ อ.เพชรน้ำหนึ่ง

ผมสบายดี ครับ เงียบหายไปบ้างก็ด้วยภารกิจและความเหนื่อยอ่อนของชีวิต -คิดถึง และระลึกถึงเช่นเดียวกัน นะครับ