พลังงาน คือ ความสามารถในการทำงาน มนุษย์ คือ ผู้ที่ได้อาศัยและใช้ประโยชน์จากพลังงานรูปแบบต่างๆ ในการดำรงชีวิต เช่น รับประทานอาหารเพื่อให้ได้กำลังงาน ในการดำรงชีวิต ที่อยู่รอด ใช้ไม่ฟืน ถ่านน้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ และถ่านหิน เพื่อให้ความร้อน มนุษย์ยังใช้ไฟฟ้าเพื่อการผลิต บริโภค และที่สำคัญ คือ ใช้ไฟฟ้าเพื่ออำนวยความสะดวกสะบาย

ณ บัดนี้การใชพลังงานของเรา  กำลังหวนกลับมาคุกคามโลกมนุษย์จนรุ่มร้อนไปทุกหนทุกแห่ง ทั้งปัญหาที่จะมีให้พอต่อการใช้ในราคาที่ไม่แพง  และปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจนในรอบทศวรรษที่ผ่านมา