<เล่าสู่กันฟัง>กศน.ตำบลโนนข่า. จัดอบรมโครงการ Digital Literacy &E-commerce ฯ

         21/02/2562 กศน.ตำบลโนนข่า. จัดอบรมโครงการ Digital Literacy &E-commerce มีผู้เข้าอบรมจำนวน 15 คน ประธานเปิดโครงการโดย นายธนโชค พงษ์ชนะ นายกอบต.โนนข่า และบรรยายพิเศษ การใข้มือถือกับขีวิตประจำวันอย่างมีประโยชน์ , นายสุพัฒน์ ศรีสุภะ ครู ค ชี้แจ้งวัตถุประสงค์โครงการ. ผลที่คาดว่าจะได้รับ , นางณัฐนิธิ อักษรวิทย์ ครู กศน.ตำบลโนนข่า วิทยากร พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ และการเลือกตั้ง ส.ส. และนายสายยนต์ บัวศรีภูมิ ครู ศรช.บ้านห้วยโจด วิทยากร สุขภาวะ , การนั่งใช้งานมือถือให้ถูกวิธี และการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ขอขอบคุณสำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น ออกมานิเทศก์ติดตามโครงการฯ. โดยนางณัฐนิชา มาซา และนายศุภชัย เสาวรส ครู , นายเกียรติพงษ์ สุขเพีย ครูอาสาสมัครฯ และนางสุกัญญา คนล่ำ ครู อาสาสมัคร กศน.อำเภอพล. เยี่ยมให้กำลังใจในการทำงาน

http://khonkaen.nfe.go.th/t_no...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เส้นทางที่เหนื่อยล้า....แต่ก็มีความสุขความเห็น (0)