การศึกษาเพื่อ "การพัฒนาที่ยั่งยืน" (๓): การศึกษาต้องดำรงไว้ซึ่ง ๓ เสาหลัก


ผมเชื่อว่า เจ้าชายสิทธัตถะ คือบรรพชนของคนสยามนั่นเอง (เหตุที่เชื่อเช่นนี้เพราะได้ศึกษาอย่างถี่ถ้วนแล้วและเขียนอธิบายไว้ในบันทึก ๓ ตอน ที่นี่   และ ) การปลงใจเชื่อนี้ ทำให้มีตัวอย่างการจัดการศึกษาที่สามารถสืบสานนานกว่า ๒,๖๐๐ ปี มาเขียนบันทึกแลกเปลี่ยนกับท่าน 

เจ้าชายสิทธัตถะคือพระโอรสของพระเจ้าสุทโธทนะ กษัตริย์ของกรุงกบิลพัตร์ มีบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกว่า ตอนที่เจ้าชายสิทธัตถะอายุได้ ๗ พรรษา พระเจ้าสุทโธทนะได้พาเจ้าชายไปร่วมในงานพิธีแรกนาขวัญด้วย... นั่นแสดงว่า  คนไทยทำพิธีแรกนาขวัญมาตั้งแต่สมัยโน้นแล้ว ... ๒,๖๐๐ ปี...  ระบบการศึกษาแบบไหนกัน ที่ทำให้ประเพณีอันดีงามนั้นสามารถสืบสานนานถึงกึ่งพุทธกาลขนาดนี้ 

ผมสังเคราะห์ว่า ปัจจัยที่ทำให้ คนไทยสามารถถ่ายทอด สืบทอด สืบสาน หรือส่งต่อ ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมอันดีงาม และโดยเฉพาะพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาได้ยาวนานถึง ๒,๖๐๐ ปี คือ " ๓ เสาหลัก ได้แก่ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตรย์" 

 • ชาติ  คือมีการเกิด มีการสืบเชื้อสาย ชนชาติ เผ่าพันธุ์ สั่งสอนและถ่ายทอดขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงาม มาอย่างต่อเนื่อง 
 • ศาสนา คือ ดำรงอยู่ได้ด้วยศรัทธาและปัญญาของคน คนในชาติ 
 • กษัตรย์ คือ ศูนย์รวมจิตใจ ในฐานะศาสนูปถัมภก ทรงเป็นผู้นำ ทำให้เกิดความรู้ รัก และสามัคคี สืบสานส่งสิ่งดีงามมาตาลำดับ 

การศึกษาที่มี ๓ เสาหลักปักแน่นนี้ ทำให้การศึกษาของไทยแตกต่างจากประเทศใด ๆ ในโลก อาจเรียกสั้น ๆ ว่า "บวร" หรือที่เรียก บ้าน วัด โรงเรียน 

 • บ้าน คือ เรียนจากพ่อแม่ ปู่ ย่า ตา ยาย เรียนจากภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ 
 • วัด คือ เรียนจากพระ เรียนจากพระธรรม คำสอน เรียนจากวัด เรียนจากขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามทางศาสนาพิธี่และพิธีกรรมต่าง ๆ 
 • โรงเรียน คือ เรียนจากครู เรียนจากสถานศึกษา เรียนจากผู้เชี่ยวชาญ 

บ้านวัดและโรงเรียน ไม่ควรแยกจากกัน ควรมีส่วนเชื่อมโยงกัน เสริมหนุนกัน บูรณาการกัน อาจเรียกว่า "บวร"  ซึ่งหลักคิดนี้จะทำให้ การเมืองการปกครอง ศาสนา และกษัตริย์ จะไม่แยกจากกัน ต้องมีส่วนเชื่อมโยงกัน  

 • บ้าน ก็คือ การเมือง การปกครอง 
 • วัด ก็คือ ศาสนา 
 • โรงเรียน เป็น ราชการสถาน ก็คือ กษัตริย์ 

สรุป การศึกษาที่ดำรงไว้ซึ่ง ๓ เสาหลัก จะทำให้ภูมิปัญญา ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของไทย มีอยู่สืบไป  

.....................................................................................................................................................

แต่ถ้าประเทศไทย ได้รัฐบาลที่มีนโยบายจะทำลายหรือแยก ๓ เสาหลักออกจากกัน  ทำให้สถาบันกษัตริย์เป็นเพียงสัญลักษณ์ แยกศาสนาออกจากการปกครอง ดึง "ประชา" ออกจาก "ราชา" ... การศึกษาเพื่อความยั่งยืนก็จะพังมลายไป ...จากการติดตาม ฟังคลิป ดูความคิดความอ่านของหัวหน้าพรรคการเมืองหนึ่ง มีวิธีคิดและอุดมการณ์ อันตรายต่อ ๓ เสาหลักนี้มาก ...  น่าเป็นห่วงยิ่ง

  หมายเลขบันทึก: 660029เขียนเมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2019 23:01 น. ()แก้ไขเมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2019 19:02 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


  ความเห็น (0)

  ไม่มีความเห็น

  พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
  ขอแนะนำ ClassStart
  ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
  ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี