ปัจจัยหลักแห่งความสำเร็จ (Key Success Factors):

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับวิธีการรู้จักใช้ความสามารถอันโดดเด่นหรือความสามารถหลัก (core competencies) ขององค์กรให้ถูกต้องและเหมาะสม เพื่อประโยชน์ในการสร้างความสำเร็จให้เกิดขึ้นภายใต้สภาวะการแข่งขันของ องค์กร ต่าง ๆ โดยพิจารณาจากองค์ประกอบทางการบริหาร อาทิ การวางแผน องค์กรและโครงสร้าง ทรัพยากร บุคคล ระบบทำงาน ระบบบัญชีและการเงิน ระบบพัสดุ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สถานภาพในการแข่งขัน และการพัฒนาองค์กร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คำศัพท์เกี่บวกับการประกันคุณภาพการศึกษาความเห็น (0)

หมายเลขบันทึก

659843

เขียน

13 Feb 2019 @ 02:40
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
อ่าน: คลิก