นิราศบาหลี๔


"(31)คลายห่วงยามอยู่ใกล้ กานดา

ยามห่างคะนึงหา ห่วงเจ้า

ยามเจ็บพี่ผวา ไหวหวั่น

ใจพี่พะวงเฝ้า ใฝ่น้องนวลปราง

ยามห่างพลางขุ่นข้อง ขัดจิต

อยากอยู่คู่มิ่งมิตร หมั่นใกล้

คืนค่ำอยากแนบชิด ชมชื่น เธอนา

อิงแอบแนบนวลไว้ ว่าเว้าวอนนาง"

"(32)หมอกจางพลางจดจ้อง จำนง

หักห่วงจิตพะวง ว่างแล้ว

เปิดใจใฝ่ดำรง ตรงสู่ หาดนา

สวยจรัสเพริศแพร้ว พร่างฟ้าพาฝัน

ดั้นด้นเดินดุ่มด้วย ดินแดน

งามยิ่งริมเลแสน สล้าง

ไฟส่องดั่งเมืองแมน มาอยู่ ยลเฮย

ตระหง่านกลางฟ้ากว้าง เทพสร้างหรือไฉน"

"(33)ฤทัยรมย์รื่นแท้ ทะเล

ส่องคลื่นแสงหักเห ห่างเศร้า

ท้องอิ่มต่างฮาเฮ เฮาสุข สมเฮย

ฝนหยุดคนยั่วเย้า ย่ำเท้าชมเล

เสน่ห์ทะนาล๊อตนี้ นานมา

คนเที่ยวสิเหน่หา ห่อนร้าง

เย็นย่ำตะวันลา ลงสู่ เลเอย

ฝนตกเลยเอ่ยอ้าง อดแล้วตะวันหาย"

"(34)ย่างกรายกลับสู่เหย้า ยามเย็น

รถส่งโรงแรมเห็น ห่างน้อง

อโยธยา(Ayodya)เป็น เปรียบดั่ง วังเอย

ใจหวั่นมัวจับจ้อง ร่ำร้องครวญหา

ออกมาอยู่นอกห้อง พักเรา

ออกกำลังลดเหงา ง่วงแท้

ออกมาวิ่งพร้อมเงา เป็นเพื่อน กันเฮย

ออกห่างอาคารแม้ แมกไม้ใบหนา"

"(35)กานดาพี่ห่างน้อง นวลใย

อยู่เดี่ยวเปลี่ยวหทัย ท่วมท้น

ห่างกันบ่หวั่นไหว คงมั่น นางเฮย

เคียงคู่อยู่สุขล้น ล่วงพ้นยังหวง

สองเราควงคู่ก้าว เคียงกัน

สองรักปักยืนยัน อยู่ยั้ง

สองคนดุจตะวัน เคียงอยู่ เดือนนา

สองห่วงบ่พลาดพลั้ง พ่วงไว้เคียงกัน"

"(36)เหงาใจวันห่างเจ้า จอมใจ

เหงากว่าเกินเหงาใด อย่างนี้

เหงายามห่างกันไกล เกินกล่าว คำเฮย

เหงายิ่งเหงาเกินชี้ เช่นข้าใจหาย

ใจพี่หมายแต่น้อง นางเดียว

หญิงอื่นบ่แลเหลียว เกี่ยวข้อง

รักเดียวมั่นกลมเกลียว เกินกว่า ใดนา

อยากอยู่เคียงคู่น้อง ชั่วฟ้าดินสลาย"

"(37)แรงใจหมายหมั่นให้ หากัน

ใกล้ห่างอย่างสุขสันต์ สว่างหล้า

เคียงคู่ดุจตะวัน จันทร์แจ่ม จริงเฮย

สวยเด่นกลางใจข้า แข่งฟ้าแดนสวรรค์

ดุจจันทร์กระจ่างแจ้ง จันทร์เพ็ญ

ดุจสุรีย์ส่องเห็น ห่างเศร้า

ดุจแสงส่องนวลเย็น ยามเหนื่อย คลายนา

ดุจพี่เคียงคู่เจ้า ค่ำเช้าสุขเสมอ"

"(38)พร่ำเพ้อจนหลับแล้ว ลืมตน

พร่ำบ่นอยู่ไกลหน ห่างน้อง

พร่ำเพ้อรำพันทน ทุกข์เกาะ กินเฮย

พร่ำเพรียกใจเรียกร้อง ร่ำไห้คนึงหา

หลับตาเพลียยิ่งแล้ว ลงนอน

หลับอยู่ปัญจถรณ์ ถิ่นนี้

หลับฝันห่วงบังอร อนงค์อยู่ ไกลนา

หลับตื่นเสียงปลุกชี้ ช่วงเช้าเกือบสาย"

"(39)เยื้องกรายดุจอ่อนล้า แรมปี

เยื้องย่างสรงวารี อ่างน้ำ

เยื้องยักหักฤดี ดูก่อน งานเฮย

เยื้องย่างจิตพลางย้ำ ย่ำเท้ายามสาง

ริมทางคอยรถรู้ รับเรา

รวมกลุ่มคลายอับเฉา ฉ่ำชื้น

ประชุมบ่ซึมเซา แซบเว่อร์ จริงนา

อังกฤษต้องหมั่นฟื้น ฝึกไว้อยู่เสมอ"

"(40)เจอกันบ่อยเริ่มคุ้น เคยกัน

แลกเปลี่ยนอย่างสุขสันต์ สิ่งรู้

ต่างถิ่นต่างชาติพันธุ์ เพียงหมู่ คนเฮย

ต่างฝ่ายต่างช่วยกู้ ก่อเกื้อกันหนอ

รอครบตามนัดแล้ว ลงมือ

ฮู(WHO)กล่าวกรอบใหญ่ถือ ถ่องแท้

วางแนว(Guidance)เหมาะสมคือ ควรเร่ง เตรียมนา

ทุกอย่างเตรียมไว้แก้ เกิดขึ้นรับไหว"

"(41)ตัวแทนไทยกล่าวแจ้ง จำนรรจ์

หมายมุ่งสืบสานฝัน ใฝ่สร้าง

น้องคเณศเอ่ยสรรค์ เสริมส่ง ดีเอย

ไทยร่วมมิลาร้าง ร่วมสร้างรังสรรค์

ฮู(WHO)มั่นผนึกไว้ วางแนว

พร้อมร่วมเร่งจัดแถว ถูกต้อง

ของเก่าที่วาวแวว วอนทบ ทวนนา

เครือข่ายดุจพี่น้อง แน่แท้ประสาน"

"(42)พักทานเบรคก่อนแล้ว วิงวอน

ฟังมากง่วงหาวนอน เหนื่อยล้า

ต่างคนต่างสัญจร ใจมุ่ง พักเอย

หลายอย่างน่าทายท้า เทียบไว้ศึกษา

มากินของเพรียบพร้อม พอทาน

กินอย่างสนุกสนาน อร่อยลิ้น

สเต๊ะไก่ของหวาน วางอยู่ เคียงแฮ

ต้มมัดจัดเป็นชิ้น ช่างปั้นงามสวย"

"(43)กาแฟถ้วยเลือกได้ ดูเอง

กินเสร็จต่างครื้นเครง อิ่มล้น

บรรยายเริ่มบรรเลง ลุยต่อ กันนา

ดีเด่นเน้นเริ่มต้น แต่งแต้มตามขาน

สานระดับต่อทั้ง ทิศทาง

ชวนกลุ่มมาสะสาง สิ่งได้

เน้นย้ำบ่เจือจาง จัดร่วม รวมเฮย

ฮู(WHO)ส่งเครื่องมือไว้ ว่าสร้างสุขี"

"(44)เอสพีพี(SPP)แน่แท้ ทำดี

วิเคราะห์ช่องว่าง(Gaps)หนี หน่ายร้าย

สิ่งใดที่มากมี มาแบ่ง กันเฮย

ใช้ร่วมทั้งโลกคล้าย คิดแก้ภัยหาย

ถึงบ่ายหิวแสบท้อง ทักทาย

มีเลือกอย่างมากมาย กับข้าว

หลากชนิดหลากหลาย ลองตัก ชิมนา

คาวอิ่มหวานโน้มน้าว แน่แล้วอร่อยหลาย"

"(45)มากมายชวนจิตให้ หากิน

ชมชื่นรสถวิล ว่าแล้ว

หายหิวสมใจจินต์ จำอิ่ม พอเฮย

นั่งพิศสิ่งเพริศแพร้ว ฝั่งฟ้าคราฝัน

เมฆขาวปันแบ่งไว้ วางบน

ฟ้าแจ่มไร้เม็ดฝน ฝากฟ้า

พืชพรรณตะวันยล ยามส่อง แสงแฮ

ท้องอิ่มยิ้มเปื้อนหน้า หนึ่งนี้วิวสวย"

"(46)เคลิ้มด้วยความอิ่มท้อง กลางวัน

งีบหนึ่งก็แอบฝัน ใฝ่เจ้า

ลมเย็นผ่านผิวพรรณ พราวพร่าง พี่เอย

ฝันอยู่เคียงคลอเคล้า คู่น้องเคียงสมร

เอมอรโอษฐ์เอ่ยเอื้อน องค์มา

ใจพี่แสนสุขา สุขล้ำ

สองเราต่างปรีดา ดุจดั่ง จริงนา

งีบหลับจิตยังย้ำ อยู่ใกล้คลายเหงา"

"(47)อกตูมตึงเต่งแท้ คนดี

อกแอ่นอวบอูมมี แม่น้อง

เอวคอดสะโพกพี พายั่ว ยวนเฮย

งามยิ่งชวนแตะต้อง แต่น้องนวลสมร

งามงอนงามยิ่งล้ำ เหลือหลาย

ปากอิ่มยามยิ้มพราย เพริศพริ้ง

จมูกโด่งดูหมาย เหมือนดั่ง เทพนา

อิงแอบบ่ทอดทิ้ง รักน้องนางเสมอ"

"(48)พบเจอสิ่งสุขด้วย ตาเรา

ภาคบ่ายแบ่งกลุ่มเขา จัดไว้

สี่กลุ่มระดมเอา เพียงเรื่อง เดียวนา

ครบแบ่งเวลาได้ เริ่มต้นนำเสนอ

เผลอผ่านวันหนึ่งแล้ว ลืมไป

เททุ่มทั้งกายใจ จับจ้อง

วันผ่านเริ่มหวั่นไหว หิวแน่ เราเอย

เจ้าภาพเลี้ยงเพื่อนพ้อง เพื่อให้สุขสันต์

"(49)ตะวันลับล่วงแล้ว ลาเรา

งานเริ่มแบบอิเหนา หน่วงไว้

แสดงแบบของชาติเขา ขออยู่ ชมเฮย

แล้วเสร็จจึงกินได้ ดั่งเจ้าภาพขอ

รอแถวยาวยิ่งแล้ว รอกิน

รออยู่อย่างถวิล ว่างแล้ว

รอจ้องดั่งจิตจินต์ ใจอยาก กินเอย

รออยู่ฤทัยแป้ว โล่งแล้วบางแถว

"(50)เอ่ยแซวเสียงสั่งบ้าง บางครา

เอ่ยปากกล่าววาจา จั่วไว้

เอ่ยเอื้อนบ่มุสา สาวหนุ่ม ทักเฮย

เอ่ยโอษฐ์ชมกันได้ ดั่งรู้ใจกัน

สรรหาหมูไก่ใช้ ชิมชวน

แกงเผ็ดผักเห็ดหวน ห่อไว้

สลัดผักจากสวน สดอยู่ ยลนา

น้ำซุปรสดีให้ ห่อนร้างคนเสวย"...(มีต่อ)

หมายเลขบันทึก: 659699เขียนเมื่อ 5 กุมภาพันธ์ 2019 21:19 น. ()แก้ไขเมื่อ 5 กุมภาพันธ์ 2019 21:20 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี