ใช้ IT สร้างความเท่าเทียมทางการศึกษา


        เช้าวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ผมไปร่วมประชุมกลุ่มสามพราน    ซึ่งวันนี้เสวนากันเรื่อง การใช้ IT สร้างความเท่าเทียมทางการศึกษา    เสนอโดย นพ. ก้องเกียรติ เกษเพชร์ เลขาธิการมูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์

เป้าหมายคือความเท่าเทียมทางการศึกษา และคุณภาพการศึกษา    ยุทธศาสตร์คือเน้นการดำเนินการนอกระบบการศึกษา  หรือการดำเนินการอย่างไม่เป็นทางการ    ซึ่งตรงกับความใฝ่ฝันของผม คือการจัดการ “พื้นที่ ๘๐%” ของการเรียนรู้ของเด็ก   

เครื่องมือคือ ใช้ IT วิเคราะห์ Learning Analytics ของเด็ก และของครู    และอาจร่วมกับข้อมูลการเลี้ยงลูกของพ่อแม่  และกิจกรรมในชุมชน    โดยดึง digital data ออกมาวิเคราะห์   หา pattern เพื่อการเรียนรู้เชิงระบบ   

ข้อมูลจาก Learning Analytics นี้ อาจเอาไปใช้แสวงประโยชน์ส่วนตนหรือส่วนกลุ่มก็ได้    แต่เป้าหมายของมูลนิธิสดศรีฯ มุ่งสร้างความเท่าเทียมกันของสังคม   ความเท่าเทียมทางการศึกษา    โดยผมมองว่า ใช้เป็น formative feedback แก่สังคม   ว่าการจัดห้องเรียน การจัดการชั้นเรียน ที่ทำกันอยู่ส่งผลต่อการเรียนรู้ต่อนักเรียนอย่างไร      

 วิจารณ์ พานิช

๓ ธ.ค. ๖๑


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (0)

หมายเลขบันทึก

659210

เขียน

09 Jan 2019 @ 20:12
()

สัญญาอนุญาต

ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง
ดอกไม้: 3, อ่าน: คลิก