วันนี้มาถึงที่ทำงานประมาณ  08.00 น. ซ่อมแซมเทปที่ชำรุด

วิธีการทำก็คือ

1.นำเทปที่เห็นว่าหน้าปกชำรุดแล้วมาจดรายละเอียดเอาไว้  รายละเอียดที่มีก็ได้แก่  วัน/เดือน/ปี  ที่ผลิต  ผู้จัดทำ  เวลาเทป  และเทปเรื่องอะไร

2.จากนั้นก็นำรายละเอียดทั้งหมดมาพิมพ์ลงในกรอบที่พี่เค้าให้เป็นแบบเอาไว้แล้ว

3.ปริ้นกรอบที่มีรายละเอียดของเทปนั้นออกมา

4.ตัดตามกรอบนั้นเพราะจะพอดีกับหน้ากล่องเทปและสันเทปพอดี  นำมาติดไว้ที่กล่องเทปตามเดิม

                       และจัดหมวดหมู่ของ รายการ สปอต รายการ Footage สแกนฟิล์มเลือกรูปภาพและนำมาตกแต่งภาพโดยการครอปภาพที่สแกนให้สวยงาม

                                                      8/12/49