DD ( Double D V2)

โครงการเด็กเตรียมเด็กดี V2 (Double D V2)  (ฉบับร่าง)

ความมุ่งหมายของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  "เป็นเลิศทางวิชาการ และคุณธรรม"
นักเรียนเตรียมอุดมเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา

ดำเนินการตาม หลักการทรงงาน   "ประหยัด เรียบง่าย ได้ประโยชน์สูงสุด"
และ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

บูรณาการกับกลุ่มกิจกรรมที่มีอยู่ในโรงเรียนเป็นลำดับแรก เข้าเสริมการศึกษาปกติของนักเรียน  

ดูงานกรุงเทพ ทางเลือก  คุ้งบางกะเจ้า คลองลัดโพธิ์
+ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ ฯ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

งาน จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ
แยกขยะ กรมควบคุมมลพิษ ตาวิเศษ
งาน คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม กับโรงเรียน

ฝึกปฏิบัติต่างจังหวัด พักค้าง

ทางเลือก 1
- โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
-  ป่า ต.อ. 41 บ้านห้วยหินเพลิง ตำบลเขากระปุก อำเภอสท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี  หลักการทรงงาน ปลูกป่าในใจคน
-  โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
-  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
-  น้ำตก ป่าละอู
-  โรงแรมเอเซียชะอำ เก็บขยะชายทะเล หาดชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 
-   การปฏิบัติธรรม 
-   การดำเนินโครงการไม่เป็นภาระกับโรงเรียน เสริมหลักการสูตรหรือกิจกรรมที่มีอยู่ในโรงเรียนเป็นลำดับต้น

ทางเลือก 2  ไปฝึกที่ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ มาบเอื้อง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี


พีระพงศ์ วาระเสน Bobbie 
เตรียมอุดมศึกษา รุ่นที่ 41
9 มกราคม 2562

 
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกความคิดของ Peeraphong Varasenความเห็น (0)

คำสำคัญ (Tags)

#dd

หมายเลขบันทึก

659198

เขียน

09 Jan 2019 @ 09:35
()

แก้ไข

07 Feb 2019 @ 14:27
()

สัญญาอนุญาต

ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง
อ่าน: คลิก