วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช

การแลกเปลี่ยนเรียนกลุ่มงานอำนวยการและยุทธศาสตร์ "เทคนิคการบริการที่ดี" ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1


  1. งานกิจการนักศึกษา 

งานที่ทำอยู่ ก็จะมีงานทุนการศึกษาและทุน กยศ 

เทคนิคการทำงานหรือวิธีการทำงานให้ประสบความสำเร็จ ผู้รับบริการพึงพอใจ   บริการด้วยรอยยิ้ม 

ปัจจัยที่ส่งเสริมความสำเร็จ การรับผิดชอบงานที่ต้องทำให้เสร็จตามเวลา

2. งานวิจัยและบริการวิชาการ 

งานที่ทำอยู่ การให้บริการด้านวิจัยกับอาจารย์และการจัดบริการวิชาการ 

เทคนิคการทำงานหรือวิธีการทำงานให้ประสบความสำเร็จ ผู้รับบริการพึงพอใจ   มีใจรักบริการ และมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับ                                                                                                                             มอบหมาย 

ปัจจัยที่ส่งเสริมความสำเร็จ เรียงลำดับความสำคัญและความเร่งด่วนของแต่ละงาน ความถูกต้องของเนื้องาน 

3. งานยานพาหนะ 

งานที่ทำอยู่ เวรนอกสลับกันคนละวัน ใบสั่งรับงานกันเอง อาจารย์ติดต่อโดยตรง 

เทคนิคการทำงานหรือวิธีการทำงานให้ประสบความสำเร็จ ผู้รับบริการพึงพอใจ   เทคนิคการบริการเป็นเทคนิคเฉพาะตัวของคนขับรถ                                                                                                                            แต่ละคนว่าจะบริการอย่างไร 

ปัจจัยที่ส่งเสริมความสำเร็จ การสนับสนุนด้านเงิน เบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย 500 บาท/คืน และ 240 บาท/วัน 

4. งานการเงินและบัญชี

งานที่ทำอยู่ ทำเอกสารในการโหลด GFMIS และทำงานด้านบัญชี

เทคนิคการทำงานหรือวิธีการทำงานให้ประสบความสำเร็จ ผู้รับบริการพึงพอใจ   จัดระบบในการทำงานให้มีความพึงพอใจทั้งผู้ใช้บริการรวมถึงผู้ให้บริการ ทำงานให้ตรงต่อเวลาและรวดเร็ว

ปัจจัยที่ส่งเสริมความสำเร็จ ตั้งเบิกจ่ายให้ตรงเวลา ถูกต้อง และถูกระเบียบ 

5. งานพัสดุ 

งานที่ทำอยู่ พัสดุการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อจัดจ้างแบเฉพาะเจาะจง และงานตรวจรับพัสดุ 

เทคนิคการทำงานหรือวิธีการทำงานให้ประสบความสำเร็จ ผู้รับบริการพึงพอใจ ตรงตามเวลา ตรงตามแผน เป็นลำดับขั้นตอน และทำงาน   ให้ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ

ปัจจัยที่ส่งเสริมความสำเร็จ ทำงานด้วยมิตรภาพ ทำงานให้ถูกระเบียบ

6. งานแม่บ้านและหอพัก 

งานที่ทำอยู่ หอพัก รับจ่ายพัสดุ ดูแลนักศึกษาป่วย จัดสถานที่เวลามีงาน ทำความสะอาดหอพัก

เทคนิคการทำงานหรือวิธีการทำงานให้ประสบความสำเร็จ ผู้รับบริการพึงพอใจ วางแผนการทำงานเป็นทีม เป็นระบบ จัดแบ่งหน้าที่ของการทำงาน 

ปัจจัยที่ส่งเสริมความสำเร็จ พูดคุยกันอยู่แบบครอบครัว

หมายเลขบันทึก: 659192เขียนเมื่อ 8 มกราคม 2019 21:11 น. ()แก้ไขเมื่อ 8 มกราคม 2019 21:11 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลงจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (6)

เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ดีค่ะ และการเพิ่มหรือส่งเสริมปัจจัยที่ทำให้งานสำเร็จให้มากขึ้น ก็จะนำไปสู่ความสำเร็จของงานมากขึ้นค่ะ

​งานแต่ละงานก็มีเทคนิคการบริการที่แตกต่างกัน​ ตามเนื้องานของตนเอง​ แต่บางเทคนิคก็เป็นสากลที่ใช้ไ้กับทุกงาน​ เชื่อว่าถ้าเรานำไปปฏิบัติ​ จะเกิดผลรับที่ดีต่อการบริการของเราแน่นอน​

ทำให้มองเห็นถึงการทำงานและแนวทางการทำงานให้แต่ละงานประสบคามสำเร็จ รวมถึงการทำงานเป็นทีมหรือการประสานงานที่ดีก็มีส่วนที่ส่งผลให้การทำงานแต่ละบทบาทสำเร็จได้

เห็นวิธีการทำงานให้ประสบผลสำเร็จของแต่ละงานแล้ว ก็ต้องกลับมาพัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับปัจจัยความสำเร็จของงานน้ันๆ เพื่อให้ผลลัพธ์ของวิทยาลัยฯ สำเร็จ

เทคนิคการทำงานหรือวิธีการทำงานให้ประสบความสำเร็จและผู้รับบริการพึงพอใจ สิ่งที่สำคัญที่สุดคือเริ่มจากตัวของเราเองก่อน คือ 1. เริ่มจากเราต้องชอบและมีศรัทธาในงานที่เราทำ 2.ทำงานที่เรารับผิดชอบหรือได้รับมอบหมายด้วยความขยันหมั่นเพียรและพัฒนางานให้ดีขึ้น 3. เราต้องเอาใจใส่หรือมีสมาธิในการทำงานของตัวเองด้วยความรอบคอบอย่าให้ผิดพลาด และ4. หมั่นทบทวนพิจารณาพัฒนางานด้วยสติปัญญาพยายามทำงานด้วยความรู้และความเข้าใจในงานของตนเองให้ลึกซึ้งเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดของงานที่เรารับผิดชอบ ซึ่งผลลัพธ์สูงสุดที่ได้ก็คืองานประสบความสำเร็จและผู้รับบริการก็พึงพอใจขอบคุณค่ะ…อ.สุทธามาศ อนุธาตุ

ปัจจัยความสำเร็จอีกด้านนึง คือ ทุกคนทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดคะ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท