วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช

ความเห็นล่าสุด


ได้รับความรู้ และแรงบันดาลใจในการขอทุนวิจัยภายนอก และคิดว่าต้องพัฒนาความรับผิดชอบในการดำเนินการวิจัยให้แล้วเสร็จตามเวลาที่แหล่งทุนกำหนด

เห็นความต่อเนื่องของการจัดการความรู้ของวิทยาลัย ที่ทำให้ได้แนวปฏิบัติที่สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้

อาจารย์วิทยาลัยมีประสบการณ์ในการขอทุนสนับสนุนการวิจัยหลายท่าน และสามารถแชร์ประสบการณ์ได้ดี เชื่อว่าอีกไม่นานเราจะสามารถขอทุนสนับสนุนการวิจัยได้เพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน

เห็นบรรยากาศของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ได้เรียนรู้ถึงวิธีการนำการสะท้อนคิดไปใช้ในรายวิชาที่ต่างกัน ด้วยวิธีการ และผลลัพธ์ที่ต่างกัน

การสอนโดยการสะท้อนคิด ต้องใช้เวลาในกระบวนการในระยะหนึ่ง รวมทั้งทักษะการตั้งคำถามของอาจารย์ผู้สอนมีส่วนสำคัญในการทำให้เกิดการเรียนรู้ของนักศึกษา(สิรีวัฒน์ อายุวัฒน์)

การสอนโดยการสะท้อนคิด ต้องใช้เวลาในกระบวนการในระยะหนึ่ง รวมทั้งทักษะการตั้งคำถามของอาจารย์ผู้สอนมีส่วนสำคัญในการทำให้เกิดการเรียนรู้ของนักศึกษาสิรีวัฒน์ อายุวัฒน์

การจัดการเรียนการสอน Active Learning มีความเหมาะสมกับลักษณะของผู้เรียนในปัจจุบัน และช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้คิดวิเคราะห์มากกว่าการเรียนแบบฟังบรรยายอย่างเดียว

การบริการที่ดี คือ การทำด้วยความเต็มใจ ด้วยการสวมใจของผู้รับบริการ ว่าผู้รับบริการต้องการอะไร ซึ่งเมื่อได้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเจ้าหน้าที่ ได้เห็นความเต็มใจ และความพยายามในการให้บริการที่ดีของเจ้าหน้าที่ทุกงาน หลายครั้งที่การประสานงานอาจมีอุปสรรคบ้าง แต่จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทำให้เห็นว่าสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นเพียงเพราะไม่ได้สื่อสารกันแค่นั้น ไม่เพียงเท่านั้นยังเห็นความเชี่ยวชาญและความเป็นมืออาชีพของทุกงานด้วย 

เคยทำวิจัยในชั้นเรียนมาครั้งหนึ่งแต่ไม่มั่นใจว่าใช่หรือไม่ วันนี้ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วมั่นใจว่าสิ่งที่ทำมานั้น ใช่เลย มีกำลังใจเพิ่มขึ้นค่ะ

เป็นการนำผลการวิจัยในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมานำมาใช้ในการเรียนการสอนและบูรณาการสู่ชุมชน

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา
และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี