การประชุมอาสาสมัครเอเอฟเอส ประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2561: แนวทางการพัฒนาโครงการของเอเอฟเอสประเทศไทย


เอเอฟเอสประเทศไทยได้จัด โครงการ Study Tour Thailand 2019 ขึ้นโดยมีความมุ่งหวังให้เอเอฟเอสทั่วโลกได้มาสัมผัสและท่องเที่ยวไทย เพื่อความเข้าใจที่ดีและสัมผัสกับความมีน้ำใจของคนไทย มีความเป็นมิตรและชอบช่วยเหลือผู้อื่น เป็นโอกาสที่จะนำเสนอจุดด้อยให้กลายเป็นจุดเด่น

มูลนิธิเอเอฟเอสประเทศไทย จัดประชุมอาสาสมัครเอเอฟเอส ประจำปี 2561 ขึ้นเมื่อวันที่ 13  ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมรามาการ์เดนส์   และกิจกรรมทัศนศึกษา วันที่  14-15 ธันวาคม  2561 ณ จังหวัดนครราชสีมา    
ผู้เข้าร่วมประชุม :
   ประธานเอเอฟเอสเขต และผู้ประสานงานเขตจาก   81  เขตทั่วประเทศและประธานศูนย์เอเอฟเอสฝ่ายอุปถัมภ์และผู้ประสานงานศูนย์เอเอฟเอสฝ่ายอุปถัมภ์ ฯ จาก 17 ศูนย์ ทั่วประเทศ
*** รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม  180  คน  *** 

      

กิจกรรมการประชุมแบ่งออกเป็น  2  ส่วนดังนี้

  1. การประชุมในภาคเช้า-บ่าย
   1.1 พิธีเปิด โดย  คุณสนั่น  อังอุบลกุล  ประธานกรรมการมูลนิธิ เอเอฟเอสประเทศไทย  และบรรยายพิเศษ
   1.2 ผู้อำนวยการใหญ่พบอาสาสมัคร  โดย คุณจิรวัฒนา  จรูญภัทรพงษ์  ผู้อำนวยการใหญ่มูลนิธิเอเอฟเอสประเทศไทย
   1.3 พิธีมอบธงเอเอฟเอสให้กับเอเอฟเอสเขต และศูนย์เอเอฟเอสฝ่ายอุปถัมภ์
   1.4 กิจกรรมฝ่ายคัดเลือกและส่งเสริมอาสาสมัคร
   1.5 การพัฒนาระบบการรับสมัคร และการคัดเลือก
   1.6 กิจกรรมฝ่ายบริการการศึกษา
   1.7 กิจกรรมฝ่ายอุปถัมภ์บุคลากร
   1.8 AFS New Program  โครงการใหม่แกะกล่อง  

2. งานเลี้ยงสังสรรค์  จัดขึ้นในช่วงค่ำของวันฯ  ประกอบด้วยกิจกรรมสำคัญ ดังต่อไปนี้ 

2.1  พิธีมุทิตาคารวะ แด่อาสาสมัครเอเอฟเอสที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. 2561
2.2  ประกาศเกียรติคุณอาสาสมัครดีเด่น ระดับภาค ประจำปี พ.ศ. 2561
2.3 ประกาศเกียรติคุณอาสาสมัครดีเด่น ระดับประเทศ  ประจำปี พ.ศ. 2561
2.4 ประกาศเกียรติคุณอาสาสมัครดีเด่นระดับชาติ  ประจำปี พ.ศ. 2561
2.5 งานสังสรรค์ 

พิธีเปิดและการบรรยายพิเศษ
คุณสนั่น  อังอุบลกุล
  ประธานกรรมการมูลนิธิ เอเอฟเอสประเทศไทย  ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด และบรรยายพิเศษ สรุปสาระได้ดังนี้
ความสำเร็จของอาสาสมัครเอเอฟเอส
เอเอฟเอสประเทศไทย มีความโดดเด่นในด้านความสำเร็จในระดับเวทีโลก ซึ่งเป็นความสำเร็จที่เกิดจากการทุ่มเท เสียสละของอาสาสมัครเอเอฟเอสทุกท่าน    หลายประเทศเกิดวิกกฤต  ขาดความผูกพันและไม่มีความเข้มแข็ง จึงมาศึกษาเรียนรู้จากประเทศไทย ว่าทำอย่างไรจึงมีพลังเป็นปึกแผ่น ทำให้เด็กๆมาสมัครสอบปีละ 17000 คนแต่รับได้เพียงแค่ 800 คน /ปี จึงขอยกเครดิตให้กับคณะอาสาสมัครทุกท่าน และให้กำลังใจอาสาสมัคร
การรับมือกับการผันผวนฯ

โลกเปลี่ยนแปลงเร็วมาก  ไม่ใช่แค่วงการศึกษา แม้แต่วงการธุรกิจก็ต้องปรับเปลี่ยนเช่นเดียวกัน   การเมือง  สังคม เทคโนโลยี  ทำให้ทุกอย่างมีความผันผวน ไม่สามารถคาดการณ์ได้ในระยะยาว ทุกองค์กรจึงมีการวางแผนในระยะ 1-3 ปี และทุก 3 เดือนต้องมีการทบทวนว่าเกิดอะไรขึ้น มีสิ่งใดเปลี่ยนแปลงบ้าง  วงการธุรกิจเกี่ยวกับสื่อ / หนังสือพิมพ์ สมัยก่อนลงโฆษณา หน้าละหลายแสนบาท ต้องรอคิวลงเป็นเดือน แต่ปัจจุบัน หาบริษัทมาซื้อโฆษณาแทบไม่ได้   วารสาร/ นิตยสารหลายรายจึงต้องปิดตัวลง แต่ที่ประเทศญี่ปุ่น มีการห้ามใช้มือถืออ่านหนังสือ  จึงทำให้หนังสือเขากลับมาบลูมอีกครั้ง นอกจากนั้น  Digital TV ก็อยู่ในขั้นวิกกฤต 
ทุกประเทศ ล้วนได้รับผลกระทบจากการผันผวนนี้   ไม่ว่าจะเป็นอเมริกา หรือจีน สงครามการค้าระหว่างจีนกับอเมริกา ส่งผลให้ผู้ส่งสินค้าย้ายฐานมาประเทศไทยและเวียดนาม
คนไทยเป็นผู้มีจิตใจงดงาม เป็นเสน่ห์มากโดยไม่ต้องลงทุน  เพราะติดตัวมาตั้งแต่เกิด ทั่วโลกให้คะแนนประเทศไทย เป็นคนที่น่าคบ มากที่สุด  Best Country for People นับว่าน่าภูมิใจเป็นอย่างมาก   

แนวทางการพัฒนาฯ
เอเอฟเอส ประเทศไทย ก็มีการปรับเปลี่ยน เพื่อการพัฒนาเช่นกัน  มีการสร้างเครือข่าย กับ 50 ประเทศ รวมทั้งการพัฒนาภายในองค์กรฯเอง ให้ความรู้กับคณะทุกคน และให้ความสำคัญกับการพัฒนา เช่น ให้ ผู้อำนวยการใหญ่ไปเรียนเพิ่มเติมที่ มหาวิทยาลัยในประเทศสิงคโปร์  ส่งพนักงานในองค์กรไปเรียนรู้  และส่งอาสาสมัครและคุณครูที่ทำงานให้กับเอเอฟเอส  เข้าร่วมประชุมในเวทีสำคัญๆ และพยายามพัฒนาอาสาสมัครไปสู่ World Class  รวมทั้งให้ความสำคัญกับคณะอาสาสมัคร โดยเปิดโอกาสให้อาสาสมัครได้มีส่วนร่วมคิด ร่วมทำและร่วมพัฒนาฯ 
ความภูมิใจกับกระแสตอบรับด้าน Sending
จำนวน นักศึกษา/ นิสิตในมหาวิทยาลัย  ลดลง เพราะมีเด็กเกิดขึ้นต่ำกว่า 1 %  แต่จำนวนนักเรียนที่สนใจสมัครสอบเอเอฟเอสแต่ละปีไม่ได้ลดลง  ซึ่งสวนทางกันกับจำนวนผู้เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย  นับว่าน่าภาคภูมิใจ
 ไม่ว่าจะไปที่ไหนก็จะพบเจอกับเอเอฟเอส เพราะเมื่อเราเคยไปแล้วและเห็นว่าดี  จึงต้องการส่งเสริมให้เด็กๆและเยาวชนได้ไปเรียนรู้ ได้ไปพัฒนา ฯ 
แนวทางการพัฒนาด้าน Hosting
นักเรียนแลกเปลี่ยนจากทั่วโลก อยากเรียนรู้ภาษาอังกฤษและภาษาจีน   จึงทำให้ประเทศไทยมีข้อเสียเปรียบในด้านนี้ แต่ขณะเดียวกัน มีนักเรียนสนใจไปประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษอย่าง รัสเซีย /   สเปน   โจทย์ข้อนี้ คือจะทำอย่างไรให้พวกเขาอยากมาประเทศไทย
กิจกรรมโปรโมทแนวใหม่ Study Tour Thailand 2019 
เอเอฟเอสประเทศไทยได้จัด โครงการ  Study Tour Thailand 2019  ขึ้นโดยมีความมุ่งหวังให้เอเอฟเอสทั่วโลกได้มาสัมผัสและท่องเที่ยวไทย  เพื่อความเข้าใจที่ดีและสัมผัสกับความมีน้ำใจของคนไทย  มีความเป็นมิตรและชอบช่วยเหลือผู้อื่น  เป็นโอกาสที่จะนำเสนอจุดด้อยให้กลายเป็นจุดเด่น    ซึ่งคณะแรกจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-28 มกราคม 2562 นี้
ความสำเร็จของโครงการจีนหอพัก
กระแสตอบรับโครงการจีนหอพัก เป็นไปด้วยดี มีนักเรียนไปแลกเปลี่ยนเพิ่มขึ้นทุกปี  ปัจจุบันมีนักเรียนเข้าร่วมโครงการปีละ 130 คน เพราะประเทศจีนเป็นประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจ รวมทั้งการศึกษา  คาดว่าน่าจะขยายไปได้ถึง 300 คน/ปี

การพัฒนา โครงการไปประเทศอินเดียและประเทศญี่ปุ่น

เอเอฟเอสประเทศไทย มีแนวคิดที่จะขยายจำนวน คนไปเรียนรู้ที่ประเทศอินเดียเพิ่มขึ้น  ขณะนี้มีการพิจารณาสถานที่ที่มีความเหมาะสมและน่าสนใจ เช่นที่บังกาลอร์ ซึ่งมีความเจริญด้านเทคโนโลยีสูงมาก
ในส่วนของประเทศญี่ปุ่น มีโครงการร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด เพื่อเปิดประตูไปสู่ CLMV ( กัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม) โดยมอบหมายให้เอเอฟเอสประเทศไทย เป็นผู้สรรหาผู้เข้าร่วมโครงการฯ จากประเทศทั้ง 4 ไปเรียนที่ประเทศญี่ปุ่น 6 เดือน / 1 ปี  นอกจากนั้น ท่านรัฐมนตรีวีระศักดิ์ โควสุรัตน์  อดีตนักเรียนเก่าเอเอฟเอสประเทศสหรัฐอเมริกา  ได้ไปประชุมที่ประเทศญี่ปุ่น และพยายามจัดให้ นักเรียนญี่ปนจำนวน 200 คนและอาสาสมัครมาเที่ยวประเทศไทยเพื่อโปรโมทความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น 
     

ผู้อำนวยการใหญ่พบอาสาสมัคร  โดย คุณจิรวัฒนา  จรูญภัทรพงษ์  ผู้อำนวยการใหญ่มูลนิธิเอเอฟเอสประเทศไทย
Chapter Visit การไปเยี่ยมเยียนเขต ต่างๆ เพื่อไปพูดคุยอย่างใกล้ชิด รับฟังการนำเสนอข้อคิดเห็น เพื่อการแก้ไข และพัฒนาโครงการต่างๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เอเอฟเอสตระหนักและทราบซึ้งถึงการให้ความช่วยเหลือจากท่านประธานเขต / ศูนย์ฝ่ายอุปถัมถ์ฯ ที่สนับสนุนอาสาสมัครได้ช่วยพัฒนางานอย่างเต็มที่  เอเอฟเอสยินดี จะรับฟังและสนับสนุนสิ่งต่างๆ ที่ทางเขต/ศูนย์อุปถัมถ์ต้องการเท่าที่จะทำได้ 
โครงการ AFS Spirit Strengthening จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้- ความเข้าใจในการทำงานอาสาสมัคร ให้กับอาสาสมัครรุ่นใหม่ๆ แต่ก็ยังให้ความสำคัญกับทรัพยากรบุคคล รุ่นเก่าฯ โดยการผนึกกำลังทั้ง 3 รุ่น คือ 1. อาสาสมัครรุ่นเกษียณอายุราชการ  2. อาสาสมัครรุ่นปัจจุบัน 3. อาสาสมัครรุ่นใหม่  
โครงการ Training for Trainers   ให้ความรู้/ ให้ข้อมูล ที่สำคัญแก่อาสาสมัคร ในการเป็นวิทยากร เพื่อช่วยเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ และจะขยายผลไปสู่ภูมิภาคต่างๆ 

โครงการพัฒนาอาสาสมัครฯ จะเพิ่มจำนวน ให้ผู้ประสานงาน ไปศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ต่างประเทศมากขึ้น  การมอบรางวัลอาสาสมัครดีเด่น ในระดับต่างๆ  
โครงการ Study Tour Thailand 2019
  ช่วยส่งเสริมและสร้างความเจริญให้กับงานด้าน Hosting โดยให้ประเทศสมาชิกได้ส่งตัวแทน เช่น ประธานเขต/ประธานศูนย์ฝ่ายอุปถัมภ์  ผู้อำนวยการใหญ่ ผู้อำนวยการฝ่าย และอาสาสมัครเข้าร่วมโครงการ ฯเพื่อจะได้รู้จักและมีความเข้าใจประเทศไทยมากขึ้น 
โครงการ Global Choice
   เริ่มแรกที่ประเทศจีน และขยายต่อไปประเทศ เดนมาร์ก  อินเดีย  แคนาดา และจะเปิดในประเทศเยอรมนี และฝรั่งเศส ในอนาคตอันใกล้นี้  ซึ่งการพิจารณาคัดเลือกนั้น นอกจากจะมองในด้านประโยชน์ทางการศึกษาแล้ว  ยังต้องคำนึงถึง ความพร้อมในการดูแลและความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมโครงการฯอีกด้วย 
  ***... ขอขอบคุณ ผู้เข้ามาเยี่ยมชมทุกท่านค่ะ ...*** 

หมายเลขบันทึก: 658928เขียนเมื่อ 24 ธันวาคม 2018 22:31 น. ()แก้ไขเมื่อ 26 ธันวาคม 2018 19:59 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลงจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
L3nr
ระบบห้องเรียนกลับทาง