ชีวิตที่พอเพียง 3329. KM เพื่อเตรียมจัดการประชุม


เช้าวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ผมไปเป็นวิทยากรทำกระบวนการ BAR (Before Action Review) ให้แก่ทีมงานเล็กๆ ของมูลนิธิการศึกษาบุคลากรสุขภาพแห่งชาติ (ศสช.)    ที่จะจัดการประชุม 5thAnnual National Health Professional Education Reform Forum : ANHPERF 2018   ในวันที่ ๑๒ - ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑    ที่ได้เล่าสาระไปแล้วใน บล็อก Council เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม   

ผมตั้งคำถามให้เจ้าหน้าที่ของ สศช. แต่ละคนตอบจากใจ ตอบจากใจของตนเอง    โดยไม่ต้องเอาใจใครทั้งสิ้น เพื่อแชร์แก่เพื่อนร่วมวง BAR   ที่เป็นเจ้าหน้าที่รวมทั้งหมด ๗ คน    รวมทั้ง อ. วิม  หมอสุวิทย์  และผม รวมเป็น ๑๐ คนพอดี     คำถามของผมมี ๕ ข้อดังนี้

  1. 1. ในความเห็นของตน  งานที่เราจะร่วมกันจัด มีคุณค่าอย่างไร    ต่อวงการสุขภาพ  ต่อสังคมไทย  และต่อโลก
  2. 2. เป้าหมายของงานใน ๒ วันคืออะไรบ้าง
  3. 3. ตนเองรับผิดชอบเรื่องอะไรบ้าง    งานที่รับผิดชอบนี้เชื่อมโยงกับงานอะไรบ้าง ใครเป็นผู้รับผิดชอบ
  4. 4. งานที่ตนรับผิดชอบ มีความเสี่ยงที่จะเกิดข้อขลุกขลักอย่างไรบ้าง    เตรียมแก้ไขไว้อย่างไร    ต้องการความช่วยเหลือจากใครบ้าง 
  5. 5. ผลงานในส่วนที่ตนรับผิดชอบที่ถือว่าเป็นผลที่ดีเลิศ มีลักษณะอย่างไร    ผลงานที่ยังไม่น่าพอใจมีลักษณะอย่างไร     ทำอย่างไรจึงจะยกระดับผลงานจากไม่น่าพอใจเป็นผลงานที่ดีหรือดีเลิศได้อย่างไร    ต้องการการประสานงานอย่างไรบ้าง   

ผมบอกให้ทุกคนทำใจให้สบาย  เปิดใจบอกแก่เพื่อนในวง  และเปิดใจรับฟังคนอื่น     การตอบคำถามเริ่มจากคนที่อาวุโสงานน้อยที่สุดก่อน     

เห็นได้ชัดเจนว่า วง BAR ทำให้ทุกคนเห็นภาพใหญ่ของงาน  และรู้ว่าภารกิจส่วนที่ตนรับผิดชอบอยู่มีส่วนทำให้บรรลุเป้าหมายภาพใหญ่อย่างไร    รวมทั้งได้ซักซ้อมความขลุกขลักที่จะเกิดขึ้น และเตรียมแก้ไขไว้

ที่มีคุณค่าที่สุดคือคำถามข้อแรก    ที่เรามักไม่ค่อยตั้งคำถามต่อกัน   การออกความเห็นเชิงคุณค่า ช่วยให้เจ้าหน้าที่ที่อ่อนอาวุโสได้ฟังจากคนที่มีประสบการณ์มากกว่า    และได้ตระหนักในคุณค่าของงานที่กำลังทำ    ก่อแรงบันดาลใจ

“การจัดการความรู้”  ในหลากหลายบริบท มีเรื่อง “การจัดการแรงบันดาลใจ”  “การจัดการคุณค่า” แฝงอยู่    เป็น “การจัดการพลัง” ในการทำงาน

วิจารณ์ พานิช

๓๐ พ.ย. ๖๑


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (1)

คำถามที่ลึกซึ้งผ่าน BAR เป็นการกระตุ้นให้เกิดแรงบันดาลใจได้เช่นกันนะคะ ขอบคุณค่ะ