Re-Think KM UC : พรบ.หลักประกันสุขภาพ 50(5)

Ka-Poom
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ


เมื่อวานช่วงเตรียมตัวร่วมงานประชุมวิชาการใน Session R2R ร่วมกับศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรีซึ่งจัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนกันภายใน 8 จังหวัดของเขต 4 ในระหว่างนั้นก็ได้มีโอกาสพูดคุยหารือ คือเรื่อง พรบ.หลักประกันสุขภาพ 50(5) กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการร้องเรียนของผู้ซึ่งถูกละเมิดสิทธิจากการใช้บริการ และวิธีพิจารณาเรื่องร้องเรียนดังกล่าว รวมทั้งหลักเกณฑ์และวิธีการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ซึ่งถูกละเมิดสิทธิจากการใช้บริการ และกำหนดหน่วยรับเรื่องร้องเรียนเพื่อให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียนได้และโดยสะดวกและเป็นอิสระจากผู้ถูกร้องเรียน

จากการพูดคุยพยายามคิดถึงความเกี่ยวโยงสัมพันธ์กันระหว่างเนื้อหาสาระใน พรบ. การทำงานภาคประชาชน และภารกิจ OSCC วิเคราะห์เล็กๆ เบาเบากับตนเอง สะท้อนคิดได้ว่ามี GAP ที่น่าสนใจและนักพัฒนางานสามารถขับเคลื่อนได้ อาทิเช่น

  • การเข้าถึงหน่วยบริการ
  • ความรู้ความเข้าใน พรบ.หลักประกันสุขภาพ 50(5)
  • บทบาทและหน้าที่ของหน่วยรับเรื่องร้องเรียนในการทำงานเชิงรุก
  • ทักษะของการช่วยเหลือคุ้มครองพิทักษ์สิทธิของผู้รับบริการ
  • ...

หรืออาจจะมีมากกว่านี้ต้องนำข้อมูลของการทำงานที่ผ่านมา มาร่วมกันถอดบทเรียนเพื่อเรียนรู้ (Lesson Learn) 

ที่มา ; พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพ 2545 http://ebook.dreamnolimit.com/...บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM & R2Rความเห็น (0)

คำสำคัญ (Tags)

#km#r2r#uc

หมายเลขบันทึก

658804

เขียน

18 Dec 2018 @ 14:51
()

สัญญาอนุญาต

ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง
อ่าน: คลิก