โรคติดเชื้อไมโคพลาสมา

ความเป็นมา เด็กปฐมวัย ในวัยนี้ถือมีภูมิต้านทานต่ำกว่าวัยอื่นๆ ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนและล่างที่พบได้บ่อยในเด็ก ทำให้เกิดอาการไอ เป็นไข้ เจ็บคอ หลอดลมอักเสบ ปอดบวม และเป็นสาเหตุการติดเชื้อในกลุ่มอาการ Primary atypical pneumonia ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีอาการไม่ค่อยรุนแรงจึงมักเรียกว่า walking pneumonia เชื้อ M. pneumoniae จัดอยู่ใน Class Molicutes, Order Mycoplasmatales, Family Mycoplasmataceae, genera Mycoplasma เชื้อในจีนัสนี้ที่พบก่อโรคในคนได้แก่ M. pneumonia ทำให้เกิดโรคในระบบทางเดินหายใจ M. hominis ก่อให้เกิดโรคในระบบทางเดินหายใจ สามารถตรวจพบในเลือด ส่วนใหญ่ทำให้เกิดโรคติดเชื้อหลังคลอด M. genitalium เป็นสาเหตุของโรคท่อปัสสาวะอักเสบ แบบหนองในเทียม (วิมล เพชรกาญจนาพงษ์, ออนไลน์)สำหรับเด็กปฐมวัยควรให้ความสำคัญถึงการดูแลสุขลักษณะอนามัยเป็นอย่างดี ให้ความสำคัญกับโรคติดต่อต่าง ซึ่งโรคติดเชื้อไมโคพลาสมา หรือ โรคติดเชื้อมัยโคพลาสมา หรือโรคไมโคพลาสมา คือโรคติดเชื้อที่เกิดจากแบคทีเรียในกลุ่ม Mycoplasma ซึ่งจะติดต่อจากคนสู่คน โดยแบ่งโรคติดเชื้อชนิดนี้ออกได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ ตามตำแหน่งของการเกิดโรค คือการติดเชื้อที่ทำให้เกิดโรคทางระบบทางเดินหายใจ และการติดเชื้อที่ทำให้เกิดโรคของระบบทางเดินปัสสาวะและระบบสืบพันธุ์ โรคทั้งสองกลุ่มนี้ มียาปฏิชีวนะสำ หรับรักษา แต่ไม่มีวัคซีนสำหรับป้องกัน ผู้ที่เคยติดเชื้อเป็นโรคมาแล้ว มีโอกาสติดเชื้อและเป็นโรคซ้ำได้อีก (สลิล ศิริอุดมภาส, ออนไลน์)
อาการของระบบทางเดินทางหายใจส่วนล่าง อาการของหลอดลมอักเสบ หรือปอดอักเสบ/ปอดบวมจากเชื้อไมโคพลาสมาจะคล้ายกับสาเหตุจากเชื้ออื่นๆ การจะระบุว่าเกิดจากเชื้อชนิดนี้ หรือเชื้อชนิดอื่นๆก็ตามแทบเป็นไปไม่ได้ หากผู้ป่วยมีอาการเป็นระยะเวลา นาน หรือมีอาการของระบบอื่นๆเกิดร่วมอยู่ ก็อาจสันนิษฐานได้ว่าน่าจะเกิดจากเชื้อไมโคพลาสมา การตรวจทางห้องปฏิบัติการเบื้องต้นอาจช่วยในการบ่งชี้ว่าผู้ป่วยน่าจะติดเชื้อชนิดนี้ (สลิล ศิริอุดมภาส, ออนไลน์)ดังที่ได้กล่าวมานี้การดูแลสุขภาพของเด็กปฐมวัยถือเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งที่ผู้ปกครองและครูประจำชั้นควรใส่ใจอย่างใกล้ชิด โดยพื้นฐานของเด็กปฐมวัยเป็นวัยที่มีภูมิต้านทานต่ำอยู่แล้วเด็กปฐมวัยจึงควรได้รับการดูแลที่จะช่วยส่งเสริมให้มีร่างกายที่แข็งแรง ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขต่อไปสถานการณ์ปัจจุบัน ปัจจุบันเชื้อไมโครพลาสมาที่เกิดจากผู้ใหญ่สามารถติดเชื้อได้จากอวัยวะเพศ แต่สำหรับเด็กแรกเกิดนั้นจะสามารถติดเชื้อมาได้หลังการคลอดจากผู้เป็นแม่ที่มีเชื้ออยู่แล้ว ซึ่งบางคนอาจไม่แสดงอาการอะไรเลยแล้วโรคหายไปเอง แต่สำหรับเด็กบางคนอาจได้รับเชื้อมาทำให้เกิดโรคไมโครพลาสมาขึ้น สำหรับเด็กปฐมวัยอาการเบื้องต้นจะไม่รุนแรง มีอาการเป็นไข้ ไอ หรือเหนื่อยหอบหลอดลมหรือว่าปอดที่จะนำไปสู่โรคเชื้อ ไมโครพลาสมาในระบบทางเดินหายใจ (ชนเมธ เตชะแสนศิริ, ออนไลน์) ในอนาคตผู้ปกครอง หรือผู้ดูแลเด็กต้องให้ความสำคัญกับสุขภาพของเด็ก ซึ่งการหาแนวทางการป้องง่ายๆเริ่มจากการสังเกตอาการเบื้องต้นของโรคไมโครพลาสมาในระบบทางเดินหายใจในลักษณะดังนี้ (ชนเมธ เตชะแสนศิริ, ออนไลน์)• มีไข้สูงมากกว่า 38 องศาเซลเซียส และมีอาการหนาวสั่น• มีอาการไอแห้งๆ หรือมีเสมหะ ลักษณะของเสมหะจะเป็นสีขาว ไม่ใช่สีเหลืองหรือสีเขียว• มีอาการปวดศีรษะ และปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ• มีอาการเจ็บคอ คอแดงจากอาการที่กล่าวมาลักษณะของโรคไมโครพลาสมาในระบบทางเดินหายใจจะมีอาการคล้ายไข้หวัด จึงจำเป็นที่ผู้ปกครอง หรือผู้ดูแลเด็กควรเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด หากเด็กมีอาการดังกล่าวควรปรึกษาแพทย์ หากเกิดการติดเชื้อในตัวเด็กแล้วอาจทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนติดเชื้อโรคอื่นๆต่อไปในอนาคต

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โรคติดเชื้อไมโคพลาสมาความเห็น (0)

หมายเลขบันทึก

658596

เขียน

07 Dec 2018 @ 01:52
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
อ่าน: คลิก