GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

รายรับจริง

ตรวจสอบรายรับจริง
ช่วงนี้เป็นการตรวจสอบรายรับจริงเพื่อขยายวงเงินในการเบิกจ่ายเงินของแต่ละหน่วยงานที่ไม่พอใช้ ซึ่งกำหนดในไตรมาสแรก งบบุคลากร ค่าตอบแทน 25% งบดำเนินการ 10% ในแต่ละหน่วยงานขณะนี้วงเงินเต็มไม่สามารถเบิกได้ จึงทำให้แต่ละหน่วยงานทำบันทึกขอเพิ่มวงเงินที่กำหนดข้างต้นของมหาวิทยาลัยที่กำหนดให้เบิกจ่ายเงิน ซึ่งในปีนี้ได้จัดสรรงบประมาณแบบสมจริง มีรายรับเข้าจริงจึงจะจ่ายเงินได้ จึงทำให้กองคลังฯช่วงนี้ตรวจสอบรายรับจริง โดยมีการตรวจสอบรายรับจริง คือ ตรวจสอบรายรับค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนของแต่ละหน่วยงานจากระบบการเงินนิสิตที่แสดงค่าของ FTES ของแต่ละหน่วยงานโดยนำรายรับค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนมารวมกันแล้วให้หักให้ส่วนกลาง ถ้าเป็นคณะหัก 50:50  หักให้มหาวิทยาลัย 50% ให้คณะ 50%โครงการภายนอกหัก 65: 35 หักให้มหาวิทยาลัย 35% ให้คณะ 65% แล้วนำส่วนของคณะ/โครงการนำมาหักที่มหาวิทยาลัยจัดสรรในส่วนงบบุคลากร ค่าตอบแทน งบดำเนินงานถ้าเงินเหลือที่หักแล้วทางกองคลังก็จะเสนอให้ขยายวงเงินให้แต่ละคณะและโครงการโดยจะส่งให้หน่วยงานคณะ/โครงการทราบและส่งกองแผนเพิ่มวงเงินขยายต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): รายรับจริง
หมายเลขบันทึก: 65803
เขียน:
แก้ไข:
ความเห็น: 4
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (4)

สวัสดีค่ะ

รับทราบข้อมูลค่ะ

หน่วยงานของดิฉันก็ได้ทำบันทึกขอเพิ่มวงเงินเหมือนกัน

 

  • การตรวจสอบรายรับจริงเคยมีหลายแนวทาง แต่ล่าสุดได้ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วก็สรุปว่า หน่วยงานที่มีความจำเป็นต้องขอขยายวงเงินให้เสนอเรื่องมาที่กองคลังฯ กองคลังฯจะดำเนินการตรวจสอบรายรับ และคำนวณส่วนที่ได้รับจัดสรรกับส่วนที่คณะใช้ไปแล้ว เหลือเท่าไรนั่นคือส่วนที่คณะ/หน่วยงานสามารถขยายเพิ่มได้
  • ช่วงนี้กองแผนงานก็กำลังตรวจสอบรายรับจริงของภาคเรียนที่ 2/2549 เพื่อคำนวณและจัดสรรเงินในไตรมาสที่ 2 ต่อไป
  • หากมีข้อส่งสัย การตรวจสอบรายรับ การขยายวงเงิน สอบถามได้ที่กองคลังฯ และกองแผนงาน น่ะครับ
  • ขอบคุณครับ

สวัสดีครับคุณ Honey ผมจะรีบตรวจสอบให้ทุกหน่วยงานครับ เพื่อจะได้ขยายวงเงินให้ใช้ครับ

ขอบคุณครับคุณกล้วยที่ให้ข้อมูลเพิ่มเติมครับเราจะทำงานร่วมกันครับ เพื่อให้การบริการและความชัดเจนมากขึ้นครับ