วันนี้สิ่งที่ผมได้ทำคือ ช่วงเช้า ผมได้เตรียมอุปกร์ทุกอย่างเพื่อจะต้องไปจัดงานเลื่อนตำแหน่งจากอธิบดีกรมอนามัยไปเป็นปลัดกระทรวงสาธารณสุข ณ โรงแรมริชมอนด์(ถนนรัตนาธิเบศร์)อุปกรณ์ที่ผมได้เตรียมและผลิตคือ 1)อุปกรณ์ที่จะต้องตกแต่งเวที่ อาทิ เช่นใบไม้และดาวที่ใช้ฟิวเจอร์บอร์ดทำและพ่นสีและตกแต่งด้วยกากเพชร 2)รถเข็นเทียนที่ตกแต่งด้วยดอกไม้และผักหลากหลายชนิด 3)ไฟที่ต้องใช้ประกอบกับการแสดงบนเวที ช่วงบ่าย ผมก็ได้ไปเตรียมงานที่โรงแรมริชมอนด์สิ่งที่ผมได้ทำที่โรงแรมริชมอนด์คือ 1)ติดตั้งไฟ 2)ตกแต่งเวทีและติดตั้งป้ายคำกลอนหน้างานโดยใช้ป้ายนิทรรศการขนาดเล็กเป็นตัวตั้งป้ายครับ