ความสมบูรณ์ของชีวิตเกิดได้จากการออม

ชีวิตที่สบายคือ ชีวิตที่ปลอดหนี้

ชีวิตที่ดีคือ ชีวิตที่ปลอดโรคมีสุขภาพแข็งแรง

ชีวิตที่มีโชคคือ ชีวิตที่มีเงิน

ชีวิตที่มั่นคงคือชีวิตที่มีเงินออมหรือชีวิตที่มีเสบียง

ชีวิตที่มีความสุขคือชีวิตที่มีเงิน ปลอดหนี้ไม่มีโรค สุขภาพแข็งแรงและมีเงินออมหรือเสบียงคะ

ชีวิตที่กำไรคือ ชีวิตที่สร้างความดีในโลกนี้เพื่อใช้เป็นเสบียงในโลกหน้า

ชีวิตที่สมบูรณ์คือ ชีวิตที่มีสามารถมีทั้งกำไร(ความดี)และความสุข


ทำอย่างไรจึงเกิดเป็นชีวิตที่สมบูรณ์คือ ชีวิตมีทั้งกำไร (ความดี)สูงสุดและมีความสุขเงินคือส่วนหนึ่งที่เข้ามาเกี่ยวข้องแน่นอนเงิน ถือว่าปัจจัยพื้นฐานหลักในการใช้ชีวิตในความเป็นจริงปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันปัญหาครอบครัวหรือปัญหาที่ทำให้คนเรามีความทุกข์ทำให้เกิดความขัดแย้งในสังคมเกิดการแย่งชิงต่างๆ มากมายคงไม่มีใครปฏิเสธว่ามากกว่า70% มีต้นเหตุมาจากปัญหาเรื่องการเงินนั่นเอง

ในเมื่อสิ่งที่สร้างความสุขให้กับชีวิตเราอีกอย่างที่ทุกคนมักจะมองข้าม คือเงิน ดังนั้น การวางแผนการเงินถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากแต่คนหลายๆ คนมักจะมองข้ามเงินอาจจะไม่ใช่ปัจจัยหลักของความสุขแต่เป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญมากในการสร้างชีวิตให้มีความสุขการวางแผนการเงินไม่ใช่ว่าต้องมีเงินมากเพราะการมีเงินมากหรือเงินน้อยไม่ได้วัดที่จำนวนเงินแต่วัดที่ปริมาณความต้องการเงินของคนๆนั้น การวางแผนการเงินเป็นการบริหารจัดการชีวิตอย่างเป็นระบบสามารถทำได้ตั้งแต่มีเงินน้อยๆจนกระทั่งมีเงินมาก

คนเราต้องรู้จักวางแผนการเงินหรือพูดง่ายๆ ก็คือการออมเงินนั่นแหละพอพูดถึงเรื่องการออมบางคนมักจะพูดว่า เงินจะกินยังไม่พอแล้วจะคิดอะไรกับการออมแต่จริงๆ แล้วคนเราฝึกการออมได้เสมอเราอาจจะเริ่มจากการออมแค่1% และหลักการออมเงินสมควรจะเป็นเงินได้-เงินออม-เงินทำบุญ= เงินที่ใช้จ่ายเพราะหากเราไม่รู้จักวางแผนการเงินต่อให้เรามีเงินเดือนมากแค่ไหนอาจจะเป็นแสนก็จ่ายแค่พอกินหรือบางครั้งก็เป็นหนี้บัตรเครดิตด้วยซ้ำเลยไม่ได้แตกต่างไปจากการหาเช้ากินค่ำแต่อย่างใดและมีมากด้วยในสังคมปัจจุบันเพราะโดยนิยาม การหาเช้ากินค่ำคือการเลี้ยงชีพที่พอประทังชีวิตไปวันวันเดือนชนเดือนเท่านั้นเอง 

การออมที่ดีคือการแบ่งเงินออกเป็นส่วนๆตามความจำเป็นของคนแต่ละคนซึ่งอาจจะไม่เหมือนกัน เช่นเงินออมเพื่อสุขภาพเงินใช้จ่ายหลังเกษียร(เงินออมระยะยาว)เงินออมเพื่ออะไรพิเศษของตัวเองเงินใช้จ่ายประจำเดือนเงินใช้จ่ายฉุกเฉินเงินบริจาคหรือเงินทำบุญฯลฯ การแบ่งเงินออกเป็นส่วนๆทำให้เราจะไม่เครียดเวลาเกิดต้องการเงินด่วนๆที่เราคาดไม่ถึงเกิดขึ้นในชีวิต

คนเราหากเรามีการวางแผนการเงินที่ดีก็เท่ากับว่าชีวิตเราสร้างฐานของความสุขไปแล้วครึ่งหนึ่ง เพราะเราจะหาความสุขในชีวิตได้ง่ายขึ้นและคนที่มีความสุขคือคนที่มีเงินคนที่รู้จักวิธีเก็บเงินรู้จักวิธีใช้เงินไม่ใช่คนที่คิดแต่จะหาเงินจนต้องวิ่งตามเงินไปทั้งชีวิตบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ความสุขในชีวิตความเห็น (0)