ฝึกประสบการณ์วันที่60

วันนี้ได้มีการทำความสะอาดห้องศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลสนามจันทร์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์_อบต.สนามจันทร์ความเห็น (0)