ฝึกงานวันที่60

วันพุธ ที่14 พ.ย ช่วงเช้า ได้นั่งทำงาน ทำแผนที่ของหมู่5 ที่พี่เลี้ยงต้องการเป็นผลงานของนักศึกษาฝึกงานต่อ
ช่วงบ่าย ได้ไปลงพื้นที่ของหมู่4โครงการ ทำความสะอาดบ้านของคนในชุมชน ถึงเย็น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์_พัฒนาชุมชน อบต.สนามจันทร์ความเห็น (0)