ตั้งใจไว้ว่า จะเขียนบันทึก เกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้ร่วมทำในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2549 ตั้งแต่เมื่อวาน แต่พอดี ติดภาระกิจ เนื่องจากจาก ทางจังหวัดระนอง จัดงานพิธี " เปิดเมืองระนอง" ซึ่งทางที่ว่าการอำเภอกะเปอร์ ได้มอบหมายให้สาธารณสุขอำเภอกะเปอร์ รับผิดชอบในส่วนของการเดินขบวนในงานวันนี้ โดยประสานให้อสม.(อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน) จำนวน 100 คน เข้าร่วมเดินในริ้วขบวนของอำเภอกะเปอร์ ผู้เขียนจึงต้องไปให้กำลังใจและส่งแรงเชียร์ เหล่าอสม. ที่มักได้รับมอบหมาย ให้เป็นตัวแทนในการร่วมกิจกรรมต่างๆ ของทางอำเภอเสมอ ..

                 ว่าแล้วก็เข้าเรื่องกันเลยดีกว่า เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2549 ทางอำเภอกะเปอร์จัดกิจกรรม มากมายดังนี้ ทำบุญตักบาตร ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ/ลงนามถวายพระพร จุดเทียนชัยถวายพระพร ถวายราชสักการะ และยังมี กิจกรรม.. " ทำเพื่อพ่อ " โดยชาวอำเภอกะเปอร์ได้ร่วมกัน รวมพลังต่อต้านยาเสพติด  "กีฬา 5 ธันวา ต้านยาเสพติด" และมีการจัดนิทรรศการให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไป โดยขอเล่ากิจกรรมด้วยภาพนะคะ

สถานที่จัดกิจกรรม (หน้าที่ว่าการอำเภกะเปอร์) คะ
 
    ทำบุญตักบาตรข้าวสาร-อาหารแห้ง

    รับพรจากพระภิกษุสงฆ์
 
นิทรรศการ - งานยาเสพติด
จุดเทียนชัยถวายพระพร