ตอนที่ 20

สกว. กับความเป็นองค์กรเคออร์ดิค  ตอนที่ 18  ว่าด้วยองค์กรเคออร์ดิคกับ KM   เป็นการโยง Chaordic Management กับ Knowledge Management เข้าหากัน   แต่ตอนนั้นความรู้เรื่อง KM ของผมยังละอ่อนอยู่ครับ   อ่านได้ที่นี่ (click)

วิจารณ์  พานิช