สำนักคลังสมอง วปอ. เพื่อสังคม เห็นว่าสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลง ไทยเราได้รับผลกระทบทางลบจากโลกาภิวัฒน์ และระบบเศรษฐกิจเสรี ในขณะที่ภายในประเทศมีความยากจน ปัญหาความขัดแย้งและความแตกแยกในสังคม มีความอ่อนด้อยด้านคุณธรรมจริยธรรม และมีปัญหาความไม่สงบเฉพาะพื้นที่ การสร้างผู้นำที่รอบรู้สถานการณ์มีความจำเป็น จึงจัดทำหลักสูตรพัฒนาผู้นำ ตามแนวพระราชดำริ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขึ้นในวันที่ 9 ศกนี้ ....ผมขึ้นเวทีเกี่ยวกับเรื่องนี้หลายครั้ง งานนี้จะไม่ไปเล่าเรื่อง ..พอประมาณ ..มีเหตุมีผล ..มีภูมิคุ้มกัน ..เพราะมีท่านผู้สันทัดกรณีพูดกันไว้แล้วอย่างยอดเยี่ยม แต่จะชวนฉุกคิด เรื่องทางสายกลางของสังคม จะขอถาม ในฐานะที่เป็นนักศึกษาระดับคลังสมองของชาติ ท่านอยู่ตรงส่วนไหนของเรื่องนี้ มีนโยบายเชิงรูปธรรมอย่างไร ทำยังไงเศรษฐกิจพอเพียงจึงจะกระโดดออกมาจากหน้ากระดาษ ไปโลดเต้นอยู่ในวิถีไทย ช่วยกันหลอมหัวใจไทยให้เป็นพลังความพอดีแห่งชาติ วาระแห่งชาติก็ตั้งมาจนเปรอะ เอาเจ๋งๆสักเรื่องให้ชัดๆเป็นของขวัญในปีมหามงคลถวายพ่อแห่งชาติของเราได้ไหม? ...ถามกันให้เป็นนิสัย วันนี้ คุณเพียงพอแล้วหรือยัง!