อุลตร้าแมน.gif

ความแตกต่างของผู้ที่จะประสบความสำเร็จกับผู้ที่จะประสบความล้มเหลวอยู่ที่ทัศนคติในการมองโลกและการดำรงชีวิต  ผู้ที่ประสบความสำเร็จ  มักมองโลกด้วยสายตาแห่งความหวัง  มองถึงสิ่งดีที่จะเกิดขึ้น  และคาดการณ์ล่วงหน้าถึงแนวโน้มต่างๆที่จะเกิดขึ้นโดยไม่หวาดหวั่นต่อความล้มเหลว  มีความเชื่อมั่นและกำลังใจที่เป็นบวกเสมอ

ในขณะที่ผู้ประสบความล้มเหลว  จะมองโลกในแง่ร้าย  คิดว่าโลกโหดร้ายกับตนเอง  โทษภาวะเศรษฐกิจ  และคิดว่าคงไม่สามารถต่อสู้อะไรได้อีกต่อไป  เพราะโลกไม่ยุติธรรมกับตนเอง  คิดแต่ในแง่ของตนเอง มีแต่ความคิดในทางลบ

สำหรับการดำรงชีวิตร่วมกันในสังคมนั้น  ผู้ที่ประสบความสำเร็จ  จะทำตัวเป็นผู้ให้มากกว่าเป็นผู้รับ  ชื่นชมได้ทั้งกับตัวเองและผู้อื่น  เพราะมีความเชื่อมั่นและมีศรัทธาต่อตนเองและผู้อื่น  อ่อนน้อมถ่อมตน  ส่วนผผู้ที่ประสบความล้มเหลวจะหลงผิดว่าชัยชนะของชีวิตคือการรับมากกว่าการให้

ความแตกต่างข้างต้นจะทำให้มีการกระทำที่แตกต่างกันไป  และแน่นอนว่าผลที่ได้ย่อมต่างกันอย่างแน่นอน