สำเร็จ-ล้มเหลว...ต่างกันอย่างไร

  Contact

  สำเร็จ-ล้มเหลว...ต่างกันอย่างไร  

อุลตร้าแมน.gif

ความแตกต่างของผู้ที่จะประสบความสำเร็จกับผู้ที่จะประสบความล้มเหลวอยู่ที่ทัศนคติในการมองโลกและการดำรงชีวิต  ผู้ที่ประสบความสำเร็จ  มักมองโลกด้วยสายตาแห่งความหวัง  มองถึงสิ่งดีที่จะเกิดขึ้น  และคาดการณ์ล่วงหน้าถึงแนวโน้มต่างๆที่จะเกิดขึ้นโดยไม่หวาดหวั่นต่อความล้มเหลว  มีความเชื่อมั่นและกำลังใจที่เป็นบวกเสมอ

ในขณะที่ผู้ประสบความล้มเหลว  จะมองโลกในแง่ร้าย  คิดว่าโลกโหดร้ายกับตนเอง  โทษภาวะเศรษฐกิจ  และคิดว่าคงไม่สามารถต่อสู้อะไรได้อีกต่อไป  เพราะโลกไม่ยุติธรรมกับตนเอง  คิดแต่ในแง่ของตนเอง มีแต่ความคิดในทางลบ

สำหรับการดำรงชีวิตร่วมกันในสังคมนั้น  ผู้ที่ประสบความสำเร็จ  จะทำตัวเป็นผู้ให้มากกว่าเป็นผู้รับ  ชื่นชมได้ทั้งกับตัวเองและผู้อื่น  เพราะมีความเชื่อมั่นและมีศรัทธาต่อตนเองและผู้อื่น  อ่อนน้อมถ่อมตน  ส่วนผผู้ที่ประสบความล้มเหลวจะหลงผิดว่าชัยชนะของชีวิตคือการรับมากกว่าการให้

ความแตกต่างข้างต้นจะทำให้มีการกระทำที่แตกต่างกันไป  และแน่นอนว่าผลที่ได้ย่อมต่างกันอย่างแน่นอน 

Posted in Gotoknow GotoKnow By  In คู่มือสู้ชีวิตด้วยตนเอง

Post ID: 65545, Created: , Updated, 2012-02-11 16:37:39+07:00 +07 Asia/Bangkok, License: All Rights Reserved, Comments: 2, Read: Click

Tags #เริ่มต้นใหม่ในวันพรุ่งนี้

Recent Posts 

Comments (2)

  • ไม่มีความล้มเหลวในหมู่คนสู้ชีวิต
  • คนที่เชื่อว่าทำได้ จะลงมือทำ ในที่สุดจะสำเร็จ
  • คนที่เชื่อว่าทำไม่ได้ จะหาข้อแก้ตัว ในที่สุดก็ไม่ได้ทำอะไรเลย
  • ปัญหาคือสิ่งที่เข้ามาท้าทายความคิด
  • จงใช้สติในการแก้ไขปัญหา ปัญญาก็จะเกิด
  • และที่สำคัญ จงใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาท