การศึกษาการเจริญเติบโตของผักกาดหอมและผักกวางตุ้งฮ่องเต้บนวัสดุปลูกบางชนิด

ธีรศักดิ์ พิลาวัลย์, ศักดิ์ชัย โวหาร, อรรจนา ด้วงแพง และวชิราวุธ พิศยะไตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี


ใน ปัจจุบันวัสดุในการปลูกพืชแบบไม่ใช้ดินมีต้นทุนสูง การวิจัยครั้งนี้จึงต้องการทดสอบคุณสมบัติบางประการของวัสดุที่มีในท้อง ถิ่นเพื่อทดแทนวัสดุปลูกที่มีขายตามท้องตลาดและมีราคาแพง โดยศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของวัสดุปลูก 10 ชนิด ได้แก่ 1) ขุยมะพร้าว 2) ใบไผ้หมัก 3) ถ่านแกลบ 4) ทราย 5) ขุยมะพร้าว : ถ่านแกลบ อัตราส่วน 1 :1 (v/v) , 6) ใบไผ่หมัก :ถ่านแกลบ อัตราส่วน 1 : 1, 7) ขุยมะพร้าว : ทราย อัตราส่วน 1 : 1 , 8) ใบไผ่หมัก : ทราย อัตราส่วน 1 :1 ,9) ขุยมะพร้าว : ถ่านแกลบ : ทราย อัตราส่วน 1 : 1 : 1, 10) ขุยใบไผ่หมัก : ถ่านแกลบ : ทราย อัตราส่วน 1 : 1 : 1 และ 11) ดิน ทดสอบในกระถางขนาด 7 นิ้ว นอกจากนี้ยังศึกษาการเจริญเติบโตของผักกาดหอมและผักกวางตุ้งฮ่องเต้บนวัสดุ ปลูก 5 ชนิด ได้แก่ 1) ขุยมะพร้าว : ถ่านแกลบ : ทราย อัตราส่วน 1 : 1 : 1 , 2) ใบไผ่หมัก : ถ่านแกลบ : ทราย อัตราส่วน 1 : 1 : 1 , 3) ขุยมะพร้าว : ถ่านแกลบ อัตราส่วน 1 : 1 , 4) ใบไผ่หมัก : ขี้แกลบ อัตราส่วน 1 : 1 และ 5) ดิน (comtrol)

ผลการวิจัย พบว่า วัสดุปลูกที่มีเปอร์เซ็นต์การระบายน้ำ ค่าความเป็นกรดเป็นด่างและค่าการนำไฟฟ้าที่เหมาะสมกับการปลูกพืชที่สุด คือ ใบไผ่หมัก : ทราย อัตราส่วน 1 : 1 เมื่อปลูกผักกาดหอมบนวัสดุผสมของใบไผ่หมัก : ถ่านแกลบ :ทราย หรือ ขุยมะพร้าว : ถ่านแกลบ : ทราย พบว่า ผักกาดหอมมีความสูงของต้น ความกว้างทรงพุ่ม น้ำหนักสดและน้ำหนักแห้งสูงกว่าต้นที่ปลูกบนวัสดุผสมของใบไผ่หมัก : ถ่านแกลบ, ขุยมะพร้าว : ถ่านแกลบ หรือดิน สำหรับผักกวางตุ้งฮ่องเต้ที่ปลูกบนวัสดุผสมของ ใบไผ่หมัก : ถ่านแกลบ : ทราย , ขุยมะพร้าว : ถ่านแกลบ : ทราย หรือดิน มีความสูงของต้น ความกว้างของทรงพุ่ม น้ำหนักสดและน้ำหนักแห้งสูงกว่าต้นที่ปลูกบนวัสดุผสมของใบไผ่หมัก : ถ่านแกลบ หรือ ขุยมะพร้าว : ถ่านแกลบ ตามลำดับ และยังพบว่า วัสดุผสมที่ไม่มีทรายเป็นส่วนผสมทั้งสองชนิดนั้น มีการยุบตัวของสัวดุสูงที่สุด


จาก การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ ครั้งที่ 1
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี การศึกษา และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

1-3 พฤศจิกายน 2549
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

The 1st Conference Science, Technology , Education and Local Wisdom for Sustainable Development

1-3 November 2006
Udonthani Rajabhat University
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน keep in mind by bon

คำสำคัญ (Tags)#วิจัย#research#proceeding#udru-conference-2006

หมายเลขบันทึก: 65344, เขียน: 05 Dec 2006 @ 21:36 (), แก้ไข: 12 Jun 2012 @ 17:01 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

อ้อม
IP: xxx.28.78.81
เขียนเมื่อ 

ทำโปรเจคเกี่ยวกับกวางตุ้งฮ่องเต้ค่ะ อยากให้มาแลกเปลี่ยนความรู้กัน แอดมานะคะ

กร
IP: xxx.91.83.227
เขียนเมื่อ 

กำลังสนใจปลูอยู่แต่ไม่ง่ายเลย