๑๙๘. ศิลปะบูรณาการชีวิตบนผืนดินและถิ่นอาศัย

ชื่อภาพ :     ศิลปะบูรณาการชีวิตบนผืนดิน 
จิตรกร :      วิรัตน์ คำศรีจันทร์ 
                 ประธานคณาจารย์ สาขานิเทศศาสตร์บูรณาการ
                 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่
เทคนิคสื่อ : ดรออิ้ง แรเงาและวาดเส้นดินสอบนกระดาษปรู๊ฟขาว
ขนาด :       ๘๐ x ๑๒๕  เซ็นติเมตร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศิลปะและสื่อเพื่อการพัฒนาความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

ท่านพี่ … สบายดีหรือไม่

ไปสอนแม่โจ้หรือครับนี่ ;)…

ขอบคุณครับอาจารย์ สบายดีตามอัตภาพน่ะ ไปสอนและประจำอยู่ที่แม่โจ้มา 5-6 ปีละ ว่างๆอาจารย์ขับรถหลบความแออัดในเวียงแล้วออกไปนั่งกินกาแฟด้วยกันแถวแม่โจ้บ้างนะครับ