กิจกรรมพัฒนาองค์การหรือโอดี (Organization Development)

“Nobody’s perfect, But Team can be.”

ในการทำงานร่วมกันในองค์การ ที่มีภารกิจและหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับคนจำนวนมากทั้งภายในและภายนอกองค์การ อีกทั้งมีการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆอย่างรวดเร็ว การทำงานที่เก่งคนเดียวก็คงไปไม่รอด ดังนั้นเราต้องเปลี่ยนจากคำว่าฉันเก่ง มาเป็นเราเก่ง หรือจาก ME เป็น WE เป็นสิ่งสำคัญมาก ทำให้ทุกคนในองค์การหลอมรวมใจร้อยใจมาเป็นหนึ่งเดียวกันได้ในลักษณะได้ใจสร้างทีมนั้น กิจกรรมโอดี ก็เป็นกิจกรรมหนึ่งที่จะช่วยได้มากเพราะเป็นกิจกรรมที่ช่วยสร้างทีมงาน ละลายพฤติกรรม กระบวนการกลุ่มที่กระตุ้นความคิดเป็นทีม ดังนั้นเราจึงควรคำนึงไว้ในใจว่า   “Nobody’s perfect, But Team can be.”

                ในการทำโอดีที่เหมาะสมนั้น ไม่ใช่เสื้อโหลที่ทุกองค์การต้องทำเหมือนกัน ทีมวิทยากรจะต้องเข้าไปวิเคราะห์องค์การก่อนเพื่อนำข้อมูลที่ได้มาจัดทำหลักสูตรให้เหมาะเจาะเฉพาะที่  ไม่ใช่หน่วยงานไหนก็ใช้แบบนี้ทั้งหมด นั่นอาจจะเป็นเพียงแค่การได้ทำโอดี แต่อาจไม่ได้ผลจากกิจกรรมโอดีอย่างแท้จริง

หลักการสำคัญคือเป็นการสร้างทีมโดยบุคคลในทีมหรือกลุ่มจะผูกพันกันมากน้อยขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ใช้ร่วมกัน, ความยากง่ายของการรวมกลุ่ม, ขนาดกลุ่ม, อุปสรรคภายนอกและความสำเร็จในอดีต เราจึงต้องพยายามสร้างสิ่งเหล่านี่ให้เกิดขึ้น

ในโรงพยาบาลบ้านตาก กิจกรรมที่ทำคือคือทำโอดี นอกพื้นที่  2 ครั้งในปี 2542 โดยทีมจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อวิเคราะห์องค์กรที่อุทยานแจ้ซ้อน ลำปางโดยทีมของอาจารย์หมอผจญ วงษ์ตระหง่านและอาจารย์ภิญโญ ทองดี ที่ได้เข้ามาหาข้อมูลในโรงพยาบาลบ้านตาก่อนทั้งจากการสัมภาษณ์ผมและเจ้าหน้าที่ระดับต่างๆ  และในปี 2544เพื่อกระตุ้น สร้างขวัญกำลังใจและสร้างเป้าหมายร่วมกันทำโดยทีมของโรงพยาบาลเองที่หาดนางรำ ชลบุรี

ในการทำโอดีใหญ่ๆทั้งโรงพยาบาลนี้จะใช้ค่าใช้จ่ายมาก(แต่ถ้าใช้วิทยากรภายในก็น้อยกว่าจ้างวิทยากรภายนอกเยอะ)และผลที่ได้จะอยู่ประมาณ 3-6 เดือน(ใช้เงินเยอะ,จัดเวลายาก,จางหายเร็ว) กิจกรรมที่เราเน้นจึงเป็นการสอดแทรกไปกับการทำงานประจำเป็นลักษณะมินิโอดี ซึ่งจะมีอยู่มากเป็นการพยายามให้คนที่ไม่ค่อยเจอหน้ากันในการทำงานประจำมาพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนสารทุกข์สุขดิบกัน จะได้คุ้นเคยกัน ไม่ใช่ต่างคนต่างอยู่ ฝ่ายใครฝ่ายมัน ห้องใครห้องมัน เช่นกีฬาภายในภายนอกหน่วยงาน, การทำสวนหย่อม, แทรกในกิจกรรม 5 ส , งานประเพณีสำคัญๆต่างๆ  ได้ทั้งทีม ทั้งงานและชุมชน

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน PracticalKM

คำสำคัญ (Tags)#kmกับคุณภาพ

หมายเลขบันทึก: 6524, เขียน: 07 Nov 2005 @ 09:19 (), แก้ไข: 21 Jun 2012 @ 18:37 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)