• เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ

ยุทธศาสตร์กระเป๋าตุง - ในกระเป๋ามีผลสำเร็จ

ยุทธศาสตร์กระเป๋าตุง - ในกระเป๋ามีผลสำเร็จ

         กระเป๋าตุง  แปลว่าไม่เริ่มจากศูนย์   แต่เริ่มจากความสำเร็จที่มีอยู่แล้วในที่ต่าง ๆ

         3 พ.ย.48   ในการประชุมคณะกรรมการบริหารแผน  คณะที่ 3 ของ สสส.   ผมโดนเสนอให้เป็นประธานคณะกรรมการอำนวยการแผนบูรณาการนโยบายสาธารณสุขแห่งชาติ (เมืองไทยแข็งแรง) ที่มี นพ. ลือชา  วนรัตน์  เป็นผู้จัดการแผนของ สสส.   โดย นพ. ลือชา ยังสวมหมวกใบใหญ่กว่าอีกใบหนึ่ง   คือผู้อำนวยการ ศอม. (ศูนย์อำนวยการบริหารยุทธศาสตร์เมืองไทยแข็งแรง)

         ผมคุยกับคุณหมออำพล  จินดาวัฒนะ   ว่าน่าจะใช้ "ยุทธศาสตร์กระเป๋าตุง"   คือรีบเสาะหาเรื่องราวดี ๆ หรือผลสำเร็จตามเป้าหมาย "เมืองไทยแข็งแรง" มาตุนไว้   แล้วจัดมหกรรมเมืองไทยแข็งแรง   ให้กลุ่มบุคคล/หน่วยงานที่มีผลสำเร็จมา ลปรร. กัน   และรวบรวมความรู้หรือวิธีทำงานไปสู่เมืองไทยแข็งแรงเป็น Knowledge Assets & Core Competence เพื่อการบรรลุเมืองไทยแข็งแรง   สำหรับให้หน่วยงาน/ชุมชน/คณะบุคคล   เลือกนำไปทดลองใช้และยกระดับความรู้เป็นวงจรหมุนเวียนเรื่อยไปไม่จบสิ้น

         ในทางจิตวิทยา   การเสาะหาความสำเร็จมา ลปรร. กัน   เป็นการแสดงความชื่นชมยินดี   ซึ่งหากมีการจัดการอย่างมียุทธศาสตร์จะช่วยทำให้ภาคี/หน่วยงานที่มีบทบาทต่อ "เมืองไทยแข็งแรง" เข้ามาทำงานร่วมกันได้ง่าย

วิจารณ์  พานิช
 3 พ.ย.48

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

  หมายเลขบันทึก: 6522
  เขียน:  
  แก้ไข:  
  ความเห็น: 1
  อ่าน:
  สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (1)

ร่มใหญ่ของเมืองไทยแข็งแรง คงจะได้ประโยชน์
จากการจัดการความรู้อีกมาก  น่าดีใจครับ