ธุรกิจที่ทำจะยังไม่มีการร่วมทุนกับคนต่างด้าว เนื่องจากอยากมีประสบการณ์ในการทำธุรกิจและมีเงินทุนให้มากก่อน  เพราะถ้ายังไม่มีประสบการณ์ในการทำธุรกิจอาจทำให้เกิดความเสียเปรียบ   ถ้าเราจะไปร่วมทุนกับคนอื่น