อันพระคุณพ่อนั้นสุดล้ำเลิศ

                                  สุดประเสริฐกว่าสิ่งใดที่ไหนเหมือน

                                  เมื่อยังเล็กท่านดูแลมิแชเชือน

                                 ได้กินเรียนจนเติบใหญ่พ้นภัยพาล

                                  ถึงวันนี้ท่านยังห่วงอาวรณ์หา

                                  กลัวลูกยาจะลำบากทุกข์ยากหนอ

                                  นี่แหละพ่อที่ทำเพื่อเราเอย

                                            .........................

                                                          5   ธันวาคม   2549

                         มีพ่อ รักพ่อ เป็นห่วงพ่อ อยากให้พ่อมีสุข

                          หากสามารถไปหาท่านได้ขอให้ไปหาท่าน