(ย้อนหลัง วันศุกร์ที่ 30 พ.ย. 49)

จัดเตรียมสื่อ นำเสนอการประชุมประเมินผลการฝึกงาน  ซึ่งถึงขึ้นตอนนี้ ผมมีความกดดันเล็กน้อยกับการนำเสนอครั้งแรกหลังจากที่ออกมาฝึกงาน  เพราะไม่รู้ว่าจะกลั่นกรองออกมาเป็นคำพูดและตัวอักษรได้อย่างไร  สิ่งที่เรียนรู้ไปก็ไปฝังตัวในสมอง  คงได้ใช้ก็ต่อเมื่อมีอะไรสักอย่างมากระตุ้น  ไม่ว่าจะเป็นงานที่จะมีเกิดขึ้นในอนาคตหรืออะไรสักอย่าง