สมัยหนึ่ง ไม่นานเท่าไรนัก มีคำแนะนำ ซึ่งไม่ทราบที่มา ว่า ถ้ารู้สึกโกรธ ให้นับหนึ่งถึงสิบ แล้วจะหายโกรธ แต่ถ้ายังไม่หาย ให้นับ ให้ถึง 100 ถึง 1000 หรือถึงอะไรก็แล้วแต่ จนกว่าจะหายโกรธ

 สมัยนี้ ไม่ทราบว่าเขาพูดกันว่าอย่างไร ให้ทำอย่างไร ให้หายโกรธ แต่วิธีหนึ่ง เมื่อมีใครพูดอะไร ทำให้เราโกรธ ดร อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา แนะนำไว้ ในงานมหกรรม การจัดการความรู้ฯ เมื่อวันที่ 2 ธค. 49 ที่ผ่านมาว่า เสียงไม่ใช่อะไรเลย  เกิดจากการสั่นสะเทือนของโมเลกุลอากาศ มากระทบแก้วหูเรา แล้วเราเอง เป็นคนตีความมันออกมาจากใจ ดร. อาจอง ยกตัวอย่างว่า ครั้งหนึ่งท่านเคยโดนว่า เป็นภาษาฝรั่งเศส ซึ่งท่านฟังไม่เข้าใจ ก็เลยไม่โกรธ

 เช่นเดียวกัน ภาพที่เราเห็นแล้ว โกรธ ภาพที่ตาเห็น คือแสงตกกระทบวัตถุ แล้วสะท้อนมาเข้าตาเรา (แสงเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า) ความโกรธเกิดจากการตีความออกมาจากภายในใจเราเอง

 กลับมาที่เรื่องของเราว่า เมื่อโกรธแล้ว นับ 1 ถึง 10 หายโกรธจริงหรือ?